Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Krutý hrabě z Wildenfelsu

(autor neznámý)

U Wildenfelsu žil kdysi jeden krutý hrabě, který byl za svého života velmi nemilosrdný a lakotný. V době velkého hladomoru mu bylo obilí stále málo drahé, a proto ze svých zásob nic neprodával, neboť chtěl vyčkat, až ceny vyrostou ještě výše.

Tu mu ale do sýpek přišli červi a všechno to nahromaděné obilí zčervivělo. Ale ani nyní ho hrabě nedopřál nikomu, nýbrž nechal všechno vyvézt do jámy.

Za trest ? jak si mnozí myslí ? byl po své smrti zaklet do jedné libry prosa a v tomto zakletí musí zůstat tak dlouho, dokud ta hromada, ze které každý rok odpadne jedno zrnko, úplně nezmizí.