Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Král Zelenoles

(Grimmové bratři)

Před dávnými časy žil na Christenbergu v Horním Hessensku král, který si tu postavil zámek. Měl jedinou dceru, na kterou velmi držel a kterou jako drahocennost opatroval.

Jednou přišel nepřítel, jeden král, kterému říkali Zelenoles, a oblehl jeho zámek, a když bylo to obléhání dlouho trvalo , tu dodávala tomu králi v zámku jeho dcera odvahu.

Tak to trvalo do májových dnů.

Tu jednoho dne za rozbřesku princezna uviděla nepřátelské vojsko vzhůru táhnouti se zelenými stromy. Tu se velmi polekala a strachovala, neboť ihned věděla, že je vše ztraceno a řekla otci:

?Otče,vzdejte marný boj,

zelená se nepřítele voj!?

S tím poslala svého otce do tábora krále Zelenolesa, s kterým bylo pak ujednáno, že ona sama bude mít zajištěn volný průjezd, smí si vzít osla a na něj, co onen osel unese. Tak vzala dcera otce , zabalila jej spolu s nejcennějšími šperky a ubírala se pryč.

A když byli pěkný kousek cesty urazili a unavili se, tu pravila princezna.

?Zde jsi odpočineme.?

Od toho dostala blízká vesnice svoje jméno .

Za nějakou chvíli táhli dál skrze divočinu až do hor, kde našli místo, kde pravila princezna:

?Tady je ono pole.?

A tam zůstali a postavili si nový zámek a pojmenovali jej Hatzfeld .

Až do dnešního dne jsou tu jeho zbytky, a město které je nedaleko nese jméno toho hradu Hatzfeld.