Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Král ozvěn

(autor neznámý)

Jeden muž, jménem Hangu, se vypravil do lesa, že tam vyseká houštinu a z mýtiny si udělá pole. Jen ale začal sekat, ozval se z houští hlas:

?Kdo je to tam?? Byl to hlas Krále ozvěn.

?Já, Hangu.?

?A co tam děláš??

?Vysekávám houštinu.?

?Dobrá pomohu Ti,? řekl král ozvěn a poslal Hangovi na pomoc sto ozvěn. Ozvěny hbitě přiložily ruce k dílu a za malou chvíli byla houština vysekána.

?S takouvými pomocníky to jde všecko jedna radost,? liboval si Hangu a šel domů.

Když po čase posekaná houština uschla, vypravil se Hangu zase do lesa, aby ji spálil a popelem pohnojil svoje pole. Sotva rozdělal oheň, ozval se hlas:

?Kdo je to tam?? Byl to zase Král ozvěn.

?Já, Hangu.?

?Co tam děláš??

?Pálím roští, abych popelem pohnojil svoje pole.?

?Dobrá pomohu Ti,? řekl Král ozvěn a poslal na pomoc tři sta ozvěn. Ozvěny přiložily ruce k dílu a za chvilku zbyla z roští hromádka popela a pole bylo pohnojeno. ?S takovými pomocníky to jde všecko jedna radost,? liboval si Hangu a šel domů.

Pak přišly deště a Hangu vzal hrnec prosa, aby pole zasel. Jen začal sít, ozval se zase hlas Krále ozvěn:

?Kdo je to tam??

?Já, Hangu.?

?Co tam děláš??

?Seju proso na svém poli.?

?Dobrá pomohu Ti,? řekl král ozvěn a poslal Hangovi na pomoc devět set ozvěn a za malou chvíli bylo pole zaseté.

?S takovými pomocníky to jde všecko jedna radost,? liboval si Hangu, když šel domů.

Brzy začalo proso vyrážet ze země a Hangu šel na pole, aby vytrhal plevel Jen začal už zase volal Král ozvěn:

?Kdo je to tam??

?Já, Hangu.?

?Co tam děláš??

?Pleju své pole.?

?Dobrá pomohu Ti.? A už tu bylo tisíc ozvěn, a než se Hangu stačil otočit, byl všechen plevel vytrhán.

?Opravdu, s takovými pomocníky to jde všecko jedna radost,? říkal si Hangu cestou domů.

A pak proso vzklíčilo a Hangu šel na pole odhánět ptáky, aby mu proso nesezobali. jen přišel na pole, už volal král ozvěn:

?Kdo je to tam??

?Já, Hangu.?

?Co tam děláš??

?Zaháním ptáky, aby mi nesezobali proso.?

?Dobrá pomohu Ti.? Přiletělo deset tisíc ozvěn a ty všechny ptáky zahnaly pryč. A zase si Hangu liboval:

?S takovými pomocníky to jde všecko jedna radost.?

po čase si pak řekl Hangu, že se půjde podívat, jestli už proso uzrálo. Šel na pole, utrhl několik klásků a začal kousat, jsou-li už zralé.

?Kdo je to tam?? zavolal Král ozvěn opět.

?Já, Hangu.?

?Co tam děláš??

?Utrhl jsem si několik klásků a koušu je, jsou-li už zralé.?

?Dobrá pomohu Ti.? V tom na pole přiletělo sto tisíc ozvěn, začaly trhat klasy a kousat je, a než se Hangu nadál ,všechno proso mu snědly. Smutně šel Hangu domů a už si neříkal:

?S takovými pomocníky to jde všecko jedna radost.?     {lang: 'cs'}