Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Kouzelník

(autor neznámý)

Jeden pocestný chodil po světě, zda by ho někdo nevzal do práce. Jednou přišel ke kouzelníkovi, který měl mnoho kouzelných knih. Pocestný kouzelníka prosil, aby mu něco daroval a aby ho vzal do práce nebo aby mu o nějaké práci pověděl. Kouzelník se ho zeptal:

?Umíš číst a psát??

?Umím,? odpověděl pocestný.

?Takového já nepotřebuji,? řekl kouzelník a zašel zase do domu.

Pocestný odešel. Chodil rok po světě a pak si pomyslel:

?Co to jen mohlo být za pána, že nepotřebuje sluhu, který umí číst a psát? Tam já se ještě jednou podívám!?

A zamířil přímo ke kouzelníkovu domu. Zas tam prosil, aby mu něco daroval jakožto chudému pocestnému anebo aby ho vzal do práce. Kouzelník se ho opět zeptal:

?Umíš číst a psát??

?Neumím, pane,? odpověděl tentokrát pocestný.

?Zůstaň u mě, budeš mi čistit a ometat knihy. Mám je vždycky od prachu a chci je mít pěkné,? pravil kouzelník. Přinesl novému služebníkovi náruč knih a pravil:

?Tu máš, očisti mi je pěkně.?

Pocestný čistil a kladl knihy jednu dolů hlavou a druhou vzhůru hlavou. Kouzelník povídá:

?Klaď je, jak se patří, všecky vzhůru hlavou, aby byly pěkně srovnané.?

?Pane, to neumím,? řekl pocestný, i když to dobře uměl. Dělal však, aby se neprozradil, a kouzelník byl rád, že sluha jeho knihám nerozumí.

Když kouzelník odešel z domu na cesty, sluha se učil všemu, co potřeboval. Čím chtěl, tím se dovedl udělat: koněm, volem, krávou, psem, krahujcem, čímkoli. Sloužil u kouzelníka tři roky a po třech letech dal ze služby výpověď. Kouzelník ho propustil a dal mu za ty tři roky práce tři groše.

Jenže, co je je lepší ?? Peníze nebo informace, které pocestný získal ..... ?