Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Kohoutek a slepička jdou do Říma

(autor neznámý)

Byl jednou kohoutek a byla slepička. Vyšli si na procházku. Slepička našla zrnko a kohoutek dopis. Slepička měla jedna dvě zrnko v sobě, ale kohoutek si dopis schoval.

?Poslouchej, slepičko,? povídá kohoutek, ?v dopise stojí, že mám jít do Říma a stát se papežem!?

?To půjdu s Tebou,? řekla slepička, ?a budu dělat paní papežovou!?

Tak spolu putovali do světa, aby se dostali do Říma. Ušli kousek cesty a potkali straku. Straka byla zvědavá, kam cestují.

?Našel jsem dopis,? povídal kohoutek, ?v dopise stojí, že mám jít do Říma a stát se papežem.?

?A já jdu s ním,? řekla slepička, ?budu dělat paní papežovou!?

?Půjdu s Vámi,? řekla straka, ?budu Vám dělat pokladníka!? A opravdu šla s nimi. Za chvíli potkali vrabce. Vrabec chtěl vědět, kam jdou.

?Našel jsem dopis,? řekl kohoutek, ?v dopise stojí, že mám jít do Říma a stát se papežem!?

?A já jdu s ním,? řekla slepička, ?budu dělat paní papežovou!?

?A já jdu s nimi také,? řekla straka, ?a budu jim dělat pokladníka!?

?Půjdu s Vámi,? povídal vrabec, ?mám hezký hlas, mohu Vám dělat kostelníka.? A opravdu šel s nimi. Zase šli chvíli a potkali lišku. Liška se ptala, kam jdou.

?Našel jsem dopis,? řekl kohoutek, ?v dopise stojí, že mám jít do Říma a stát se papežem!?

?A já jdu s ním,? řekla slepička, ?budu dělat paní papežovou!?

?A já jdu také,? řekla straka, ?a budu jim dělat pokladníka!?

?I já jdu s nimi,? řekl vrabec, ?mám hezký hlas, budu jim dělat kostelníka!?

?Děti,? řekla liška, ?vy chcete do Říma? Copak znáte cestu? Já cestu znám a mohla bych Vám ji ukázat, ale dneska už je pozdě, za chvilku bude tma. Pojďte ke mně, vyspěte se a ráno Vám cestu ukážu.?

Poutníci byli rádi a šli za liškou do jejího domečku. Sotva byli uvnitř, liška zamkla dveře a zavřela okenice, aby zvířátka neměla kudy utíkat.

?A teď mi, kohoutku,? řekla liška, ?zazpívej písničku!?

Ale kohoutek odpověděl:

?Jakpak mám, lištičko, zazpívat písničku? To já neumím. Víš co? Zazpívej mi nejdřív Ty. Budu Tě poslouchat a snad se písničku naučím.?

?Já Ti zazpívám!? řekla liška a začala:

?Když jsem byla služkou a sloužila u jedné zlé paní, moc jsi mě zlobil. Paní chtěla, abych pořád pracovala, a já se vždycky dostala do postele pozdě v noci. A za chvilku jsem musela zase vstávat, poněvadž kohout kokrhal. To Ty jsi kokrhal tak časně a nenechal jsi mě vyspat. Za to Ti ukousnu hlavu.?

Liška ukousla kohoutkovi hlavu a obrátila se k slepičce:

?A teď mi, slepičko, zazpívej písničku Ty!?

?Bože, bože,? naříkala slepička a třásla se po celém těle, ?milá lištičko, vždyť já neumím zpívat písničky.?

?Dobrá, tak poslouchej,? řekla liška, ?já Ti zazpívám sama!?

A začala:

?Když jsem byla služkou a sloužila u jedné zlé paní, moc jsi mě zlobila. Paní chtěla mít mnoho vajec a já jsem jí poctivě nosila každé vejce, které jsi snesla. Ale Ty jsi pořád kdákala a kdákala a paní myslela, že snášíš víc vajec, než jí nosím. Za to Ti teď ukousnu hlavu!?

Liška ukousla slepičce hlavu a obrátila se ke strace:

?A teď mi strako zazpívej Ty!?

?Já mám zpívat?? vykřikla straka, ?lištičko, to jsem přece nikdy neuměla!?

?Tak já Ti zazpívám sama,? řekla liška a začala:

?Když jsem sloužila u zlé paní, moc jsi mě zlobila. Paní mě posílala do města, ať bylo hezky, ať pršelo, a když jsem přišla zablácená domů, volala jsi na mě a posmívala ses mi. Za to Ti teď ukousnu hlavu!?

Liška ukousla strace hlavu a obrátila se k vrabci:

?Nu, vrabčáku, zazpívej mi písničku aspoň Ty!?

?Od srdce rád, milá lištičko,? řekl vrabec, ?ale mohu zpívat, jenom když mám dost vzduchu. Otevři trošku okno a já hned spustím!?

Liška poslechla a otevřela okno. Na to vrabec čekal. Vyletěl rychle ven, posadil se na vysoký strom, uklonil se a zazpíval.

Co bylo lišce platné, že uslyšela vrabčí písničku. Ať se zlobila jak se zlobila, vrabce chytit nemohla.