Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Kocour Micpuf

(Haltrich Joseph)

Jedna chudá žena neměla na světe nic jen kočku; byl to kocour a říkala mu Micpuf. Když pro něj neměla už ani kousek jídla, pravila mu: ?Můj milovaný Micpufe, srdce se mi může rozskočit, když vidím, jak jsi hubený a já ti nemohu pomoci; jdi do lesa a najdi si něco k jídlu.? To nemusela Micpufovi říkat dvakrát, neboť byl velmi hladový a rád by se taky jednou podíval do lesa. Když tam přišel, našel mrtvého koně a hned se do něj hladově pustil.

Za nějakou chvíli uviděl, jak se z dálky blíží lišák. Když ten kocoura uviděl, velmi se polekal, opatrně se obrátil, stáhl ocas mezi nohy a plížil se pryč, když ale věřil, že už ho kocour nevidí, rozběhl se jako vítr, stěží popadal dech. Potkal medvěda: ?Kmotře, copak vám je? Pročpak tak spěcháte?? ?Mnoho se nevyptávejte a pospíchejte se mnou,? odvětil mu lišák: ?je-li vám život milý. Sedí tam nějaký malý netvor a je třikrát menší než ten kůň, kterého zabil, a teď ho požírá!? ?Ale to musím vidět!? řekl medvěd zvědavě, aby si dodal odvahy, trochu si zabručel pod vousy a šel pomalu blíž; lišák zůstal stát a jen se díval. Brzy se medvěd přiřítil zpět. ?Utíkejme!?volal na lišáka: ?Jde fakt o život!? A utíkali, jakoby jim za patami hořelo.

Tu narazili na vlka. ?Copak se stalo, kmotři, kam tak nakvap? Vždyť sotva popadáte dech!?zeptal se vlk. Tu lišák a medvěd pravili: ?Nešťastníku, dále se nevyptávejte, zachraňte se s námi, je-li je vám život milý. Sedí tam nějaký malý netvor a je třikrát menší než ten kůň, kterého zabil, a teď ho požírá!? ?Co? Mám se bát?? odvětil vlk sveřepě. ?To o mně nemůže žádný říct!? A odběhnul na tu stranu. Lišák a medvěd zůstali stát a dívali se. Zčista jasna se vlk přiřítil zpět jako vystřelený šíp a života v něm téměř nebylo. ?Jen rychle, rychle! Zachraň se, kdo můžeš a jak umíš!? volal. Nyní tedy utíkali tři.

Tu narazili na divokou svini. ?Copak? Copak? Hoří vám za patami?? zeptala se jich. ?Nešťastnice, dále se nevyptávejte, zachraňte se s námi, jestli je vám život milý. Sedí tam nějaký malý netvor a je třikrát menší než ten kůň, kterého zabil, a teď ho požírá!? ?Vy zbabělci!? řvala divoká svině: ?Já to hned zabiji.? Strašlivě zachrochtala a slepě se řítila k mrtvému koni a než se toho kdo nadál, vrazila své ostré tesáky do koňského břicha. Kocour Micpuf se nemálo polekal, nahrbil se, naježil chlupy, zaprskal a divoce na divokou svini poulil oči. Ta nemohla uvolnit tesáky z koňského břicha a myslela, že ji kocour drží, a když se konečně uvolnila, obrátila se a jako blesk vystřelila pryč. Kocour si dodal odvahy a vydal se za ní. Svině zatím doběhla k ostatním: ?Přichází sem ten strašlivý netvor, běda nám! Jsme ztraceni, zachraň se, kdo můžeš!?

Ležel tam povalený mohutný a vykotlaný strom, svině vběhnula dovnitř a ukryla se tam, jen špička ocasu ji čouhala ven. Medvěd, vlk i lišák si vylezli na jiný strom. Kocour Micpuf tam zvesela přiskákal, vyskočil si na ten ležící kmen a popadnul sviní ocásek. ?Teď tě sežere!? pomyslila si divoká svině a ve smrtelném strachu zachrochtala tak strašlivě, že ti ukrytí na stromě úlekem popadali dolů. Lišákovi se nestalo nic a utekl pryč. Medvěd si zlomil nohu a kulhal za ním. Ale vlk upadnul přímo na špičaté dřevo, kterým se probodnul, chřtán zůstal otevřený a zuby mu svítily do dáli; bylo po něm! Když to viděl lišák, ptal se: ?Kmotře proč se nám smějete? Útěk přeci není žádná hanba, když jde o to, zachránit holý život.? Ale vlk mu už neodvětil. Divoká svině byla tak vyděšená, že si netroufala vylézt ven a ve svém úkrytu nakonec zdechla.

Nu, lišák a medvěd utíkají dodnes, neboť kdyby je kocour Micpuf dohonil, jistě by jim roztrhal břicho a sežral je jako toho mrtvého koně.