Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Kamperský jeseter

(autor neznámý)

Vařeným vejcím v hořčičné omáčce se v městě Jeveru říká Kamperský jeseter. To měl být kdysi v městě Kamper zvolen nový starosta a jeho jmenování chtěli měšťané oslavit bohatou hostinou. Nu a k pořádné slavnosti patří přeci i ryby.

Měšťané tedy uspořádali velký zátah na ryby a chytili taky jednoho parádního jesetera. Ale ryba je nejlepší, když je čerstvá. Proto toho jesetera, do doby než ho budou potřebovat, vrátili zpět do vody, ale před tím mu ještě uvázali zvonec, aby jej pak snadněji našli.

Když nastal onen slavnostní den, kdy měl být uveden v úřad nový starosta, vystrojili velkou hostinu. K té zamýšlené rybě připravili výtečnou hořčičnou omáčku a pak šli k vodě, aby toho jesetera vylovili.

Ale nemohli nalézti ani jeho ani zvonec. A tak toho jesetera nakonec nesnědli. A aby ta lahodná omáčka nepřišla vniveč, uvařili tenkráte kamperští vejce natvrdo.

A od té doby se tento pokrm tam, kde znají tento příběh, jmenuje kamperský jeseter.