Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Kamenný dům v Bunde

(autor neznámý)

Nedaleko městyse Bunde ve Východním Frísku stojí ještě dnes stařičký dům, který zná každé dítě pod jménem Kamenný dům.

Před mnoha lety v něm žila jedna dívka, která byla sice krásná na těle, ale srdce měla z kamene. Ucházel se o ni marně jeden statečný rytíř; když všechny jeho prosby vyšly naprázdno, vzal na sebe znamení kříže a vytáhnul do Zaslíbené země, aby tam našel od své lásky klid.

V městečku Bunde tenkrát bydlela jedna stará žena, která o bolesti toho rytíře věděla a pojala ji k němu lítost i rozhodla se, že mu pomůže. Uvařila nápoj lásky a nechala jej tajně té dívce vypít. Pak na jednom trámu Kamenného domu učinila sedm kouzelných značek. Tento tajuplný prostředek působil, a tak se brzy dívka užírala láskou k onomu rytíři, celé dny vyhlížela k jihu, zda se k ní nevrací.

Když se dívka konečně doslechla, že v té daleké zemi jinoch nalezl smrt, neunesla tu bolest a brzy ho následovala do hrobu. Ale ta nebožačka v hrobě nenalezla pokoje, každou noc bloudila po domě; mnoho lidí ji prý spatřilo.

Jednou ale přece jen přišel čas, kdy měla být z toho nepokojného toulání vysvobozena. Nový vlastník Kamenného domu si chtěl uložit rašelinu, tak vyšel na půdu a tam na jednom trámu uviděl ony kouzelné značky.

Tu pomyslil na svého malého synka a myslil si tak, že ten hloupý klouček tam něco načmáral, protože ještě neumí číst ani psát. A ty značky smazal.

Od toho času měla ta dívka v hrobě klid a nikdo ji vícekrát už nespatřil.