Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Kachnička jde na vandr

(autor neznámý)

Kachnička se kolébala pryč, že si udělá výlet do světa.

Potkala žabičku a ta pravila:

?Kampak, kachničko??

?Do světa, žabičko.? odvětila kachnička.

?Mohu jít s Tebou, kachničko?? zeptala se žabička.

?Sedni si na můj ocásek, žabičko.?odvětila kachnička.

Tak si žabka sedla a táhly dál tím světem, až potkaly obrovský mlýnský kámen a ten řekl:

?Kampak, kachničko? Kampak, žabičko??

?Do světa, obrovský mlýnský kameni.? odvětila kachnička.

?Do světa obrovský mlýnský kameni.? odvětila žabička.

?Mohu jít s Tebou, kachničko? Mohu jít s Tebou, žabičko?? zeptal se obrovský mlýnský kamen.

?Sedni si na můj ocásek, obrovský mlýnský kameni.? odvětila žabička.

Tak si obrovský mlýnský kámen sednul a táhli dál tím světem, až potkali uhlíčko s žhavými dolíčky na tvářích a to řeklo:

?Kampak, kachničko? Kampak, žabičko? Kampak, obrovský mlýnský kameni??

?Do světa, uhlíčko.? odvětila kachnička.

?Do světa, uhlíčko.? odvětila žabička.

?Do světa, uhlíčko.? odvětil obrovský mlýnský kámen.

?Mohu jít s Tebou, kachničko? Mohu jít s Tebou, žabičko? Mohu jít s Tebou, obrovský mlýnský kameni?? zeptalo se uhlíčko.

?Sedni si na můj ocásek, uhlíčko.?odvětil obrovský mlýnský kámen.

Tak si uhlíčko s žhavými dolíčky na tvářích sedlo a bylo rádo, že si bude moci svět prohlédnout.

Táhli dále až přišli k řece. Kachnička plavala přes vodu, a když byla uprostřed, řekla:

?Dávejte pozor, já se ponořím a rybku si tu ulovím.?

O Bože chraň, jen to byla učinila, spadl obrovský mlýnský kámen i uhlíčko do vody. Mlýnský kámen šel bez váhání ke dnu a už ho nikdo nikdy neviděl. A uhlíčko zůstalo sice na hladině, ale jeho žhavé dolíčky na tvářích zčernaly jako smrt a voda jej unášela do moře.

Jen kachnička a žabička zůstaly na živu, neboť uměly plavat. A tak se tomu smály, až se za břicha popadaly. No a smějí se tomu dodnes.

Lidé, kteří tento příběh neznají, však říkají, že kejhají a kvákají.