Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jura v Pomořanech

(Grimmové bratři)

V Pomořanech měl jeden solivarský pacholek starou ženu, která byla čarodějnice. Život s tim nehezkým stvořením se Jurovi již notně omrzel, a tak jednoho dne pojal lstivou myšlenku, že se vydá domů do Hessenska , aby tam navštívil své staré přátele. Jeho žena, která se strachovala, že se jí muž už nevrátí, ho však nechtěla pustit. Jura ale jejího nářku nedbal a na cestu se vydal.

Když několik dní takto vandroval, tu se za ním pojednou, kde se vzal, tu se vzal, objevil obrovský černý býk, sklonil svou rohatou hlavu, nabral Juru mezi nohama, zvedl ho do výše a uháněl s ním zpět do Pomořan. Neběžel však silnicí, jak by lidský rozum kázal; to divé zvíře se hnalo cestou necestou, přes pole a lesy, po vodě i po zemi a za několik strašlivých hodin položilo ustrašeného a třesoucího se, zpoceného a rozedraného Juru na práh domu jeho ženy. Ta květina jeho bytí ho byla zhurta přivítala, řkouc:

?Podívejme! Pán je už doma?! Nu, já tě naučím utíkat!?

Potom mu ve své dobrotě dala novou košili i gatě a podala mu i jídlo, aby k sobě zase přišel a po všechny časy jí byl milujícím manželem.