Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jorinda a Joringel

(Grimmové bratři)

Uprostřed hlubokého lesa stál zámek, ve které nebydlil nikdo jiný, než jedna stará žena, která však byla arci ..... čarodějnice. Ve dne se zjevovala jako kočka či sova, ale v noci na sebe brala zase svoji lidskou podobu. Vládla uměním lákat k sobě zvěř a ptáky, ty pak vařila a pekla. Když člověk na sto kroků k zámku přišel, kouzlo ho na místě znehybnilo a musel tak dlouho tam stát, dokud ho ona nepropustila. Byla-li to ale krásná panna, kdo v jejich osidlech uvíznul, tu proměnila ji v ptáka, dala jej do klece a do své komnaty zanesla. Měla tam už sedm tisíc klecí s vzácnými ptáky.

Žila byla panna a ta se Jorinda jmenovala, byla krásnější než jiné dívky. Jorinda byla zaslíbena hochovi, který se Joringel jmenoval. Zrovna svatbu slavili a měli velkou radost jeden z druhého, tedy chtěli si důvěrně chvíli spolu popovídat, a tak se vydali na procházku do lesa.

Kdo by myslel na ošklivé věci, když sluníčko vesele svítí a na větvích poskakují a zpívají ptáci. Jorinda a Joringel chodili po lese a zapomněli na čarodějku a na její zámek. Pozdě si vzpomněli, že by se měli vrátit domů. Slunce už zapadalo mezi stromy a Jorinda ani Joringel nevěděli, jestli mají jít napravo nebo nalevo, zabloudili. Nemohli cestu domů najít a rychle se stmívalo. V tom uviděl Joringel před sebou starou zámeckou zeď a polekal se. Jorinda zazpívala: