Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jasné slunce zlé skutky vyjevuje

(Grimmové bratři)

Byl jednou jeden krejčovský tovaryš, který putoval světem, ale nedařilo se mu, neboť nemohl najít žádnou práci a byl zcela bez peněz. Jednoho dne potkal starého žida a řekl si, že ten má jistě hodně peněz; při té představě opustil jeho srdce Bůh a on se na žida vrhnul s tím, aby mu dal peníze, jinak ho zabije. Ten chudák se polekal a prosil o život, nemá nic než osm haléřů, ale krejčík mu nevěřil a hrubou silou ho ubil k smrti. Před tím než stařec vypustil duši, chasníka varoval, že jasné slunce tento zlý skutek jednou vyjeví.

Krejčík prohledal věci mrtvého a zjistil, že stařec mluvil pravdu, nenašel nic než těch osm haléřů. Mrtvolu zatáhl do křoví a šel dál svou cestou tím širým světem, až zanedlouho přišel do města, kde našel u mistra svého oboru nejen práci, ale dokonce se oženil s jeho krásnou dcerou a žil jsi ve spokojeném manželství. Měli už dvě krásné děti, když starý mistr i jeho žena umřeli, takže cela živnost přešla na mladé a jejich život byl šťastný a spokojený.

Jednoho dne seděl krejčovský mistr u stolu před oknem a jeho žena mu připravila kávu. Když trochu ulil na podšálek a chtěl to vypíti, tu venku zasvítilo slunce a sluneční odraz na protější stěně vytvořil světelný kroužek. Mistr se na něj posměšně zadíval a řekl: ?Ba, ba, rád bys na světlo něco vynesl, ale nemůžeš vid?? A jeho žena se vyptávala, co to říkal, ale on se bránil, že o tom nemůže mluvit. Ale žena prosila a nedala mu pokoje, dokud jí nevypověděl, jak kdysi zabil starého žida a ten ho před smrtí varoval, že jeho zlý skutek jednou vyjeví slunce. Potom ženu zapřísahal, aby o tom mlčela, což mu slíbila, ale jen usedl do dílny k práci, běžela za kmotrou a vše jí pod slibem mlčení vypověděla.

Takže uběhly sotva tři dny a to hrůzné tajemství vědělo celé město a krejčovský mistr byl předveden před hrdelní soud a odsouzen k smrti.

Nakonec přece jen jasné slunce zlý skutek vyjevilo.