Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak vlk přišel k úhoně

(autor neznámý)

Byl jednou jeden muž a ten kteréhosi dne vykopal v lese jámu, aby do ní chytil nějakou tu lišku či vlka. Doprostřed jámy zarazil tyč, na kterou za nohu pověsil vránu, a pak jámu zakryl větvemi a šel pryč. Křik vrány přivábil vlka i lišáka, kteří na ni každý z jedné strany skočili. Sotva vránu popadli, spadli do jámy. A bylo to! Vlk si dřepnul do kouta a naříkal: ?Aaaaaaaaaaach, aaaaaaaaaaach.?

A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

Dny utíkaly a lišák vlkovi domlouval: ?Kmotře, přijdete k úhoně, když tu budete jen tak hloupě dřepět a vzdychat.? Ale s vlkem nebyla řeč.

Konečně přišli dva muži, aby se podívali, zda něco chytili. Lišák ležel v jámě natažený s vystrčeným ocasem jako dokonalá mrtvola, zatímco vlk stále dřepěl v koutě a naříkal. Jeden muž řekl tomu druhému: ?Jsou tu dvě zvířata, lišák je mrtvý, ale ten vlk tu dřepí a naříká.? Druhý odpověděl: ?Slez dolů a toho lišáka mi sem hoď, toho vlka pak dorazíme.? Jak řekli, tak udělali.

Sotva lišák ucítil, že je nahoře, vyskočil a upaloval do lesa. A na vlka, který už měl na kahánku, zavolal:

Copak jsem vám, kmotře, neříkal, že přijdete k úhoně, když tam budete jen tak hloupě dřepět a vzdychat?!?