Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak vesničané koupili rozum

(autor neznámý)

Na jednom ostrůvku v moři sešli se jednoho dne na obvyklém místě stařešinové toho místa a začali jeden druhému vytýkat, že nikdo z nich není moudrý, zatímco v jiných místech moudří lidé jsou.

?Víte-li pak, braši, čím to je?? povídá jeden trochu moudřejší. ?Žádný z nás nemá rozum. Sebereme mezi sebou padesát tolarů a pošleme tři z nás do Benátek, ať ho tam koupí. Slyšel jsem, že Benátčané jsou nejmoudřejší a že mají tolik rozumu, že ho za peníze prodávají.?

Všichni s tím souhlasili, sebrali mezi sebou padesát tolarů a vypravili tři lidi do Benátek.

 Když ti tam přišli, začali se vyptával, kde by mohli koupit rozum a kolik stojí jedna oka. A tak se setkali s jedním člověkem, který byl mistrem na všelijaká šibalství a žerty, a ten jim povídá:

?Já Vám toho rozume prodám ne oku, ale litru, a dvě litry si nechám za ty peníze.?

Vesničané souhlasili. Tu ten člověk sehnal někde myš, zavřel ji živou do jedné škatulky a povídá jim:

?Tady máte rozum, utíkejte s ním hned domů, ale škatulku neotvírejte, dokud nebudete doma.?

Vesničané se rozradostnělí vrátili na loď, kterou připluli do Benátek, a když už byli blízko svého ostrůvku, řekl jeden z nich:

?To by doopravdy nebylo spravedlivé, abychom rozum rozdělili stejným dílem. Vezměme si my tři polovinu a druhou polovinu ať si mezi sebe rozdělí celá vesnice.?

Druzí dva s tím hned souhlasili.

I otevřeli škatulku, ale myš je myš, a tak jim utekla a schovala se někde na lodi.

Tu vesničané začali naříkat a bědovat, ale jeden povídá:

?I co budeme naříkat? Je tu na lodi, nikam neutekla.?

Když přišli domů, nedočkavě a radostně už tam na ně čekali ostatní. Když ale uslyšeli tu zlou zprávu, byli z toho celí mrzutí. Nakonec se ale domluvili, vytáhli loď na břeh a začali ji potom hlídat všichni pěkně po pořádku, jeden po druhém.

A když chtěli někomu něco moudrého napsat nebo odpovědět, tu vždycky odešli na loď, aby si tam nejdříve rozumu nabrali.