Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak šly děti na jahody

(Bechstein Ludwig)

Byly jednou dvě malé děti, klouček a děvčátko, které si jednou vyšly spolu ven do lesa, aby sbíraly jahody a maliny, každý jeden hrníček. Dříve než dorazily do lesa, přišly k velkému rybníku, ve kterém plavaly překrásné rybky, vypadaly jako by byly z čistého stříbra. Děti si několik rybek chytily a daly je do svých hrníčků, potom v lese sbíraly jahody a maliny a dávaly je do hrníčků k rybkám, dokud nebyly docela plné. Potom v lese ještě našly dva krásné nožíky, které si položily nahoru na hrníčky.

Ale když se vydaly lesem na cestu domů, uviděly, jak jim v ústrety přichází obrovský medvěd, tu se velmi polekaly a ukryly se, a ve spěchu tam nechaly ležet své hrníčky. Když tam medvěd dorazil, hrníčky vzal a i s rybkami, jahodami i kudličkami sežral. Potom se valil pryč.

Děti, když se opět odvážily ze svého úkrytu ven, hned viděly, že jejich rybky, jahody i maliny, hrníčky i nožíky jsou sežrány, a tak začaly velmi plakat a utíkaly domů, aby to řekly tátovi. Ten ihned popadl svůj dlouhý tesák a šel ven do lesa, kde medvědovi rozřezal břicho a vše, co měl uvnitř, zase vyndal ven. Jahody, maliny, rybky, hrníčky i nožíky a dal to dětem.

Tu byly děti celé blažené a pyšně si nesly své hrníčky domů, kde jedly jahody a maliny, snědly nakonec i rybky a hrály si s těmi krásnými nožíky.