Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak slepička umřela

(Haltrich Joseph)

Kohoutek a slepička hrabali na hnoji a kohoutek našel pšeničné zrnko a slepička hrášek. Kohoutek to své zrníčko spolknul lehce, ale slepičce uvíznul hrášek v hrdélku a dusila se a dusila. Kohoutek uviděl, že pokud hned nepřinese vodu, bude dočista po ní. Běžel za děvečkou a pravil: ?Děvečko, dej mi vodu, sic se mi slepička udusí!? Ale děvečka odvětila: ?Přines mi nejdříve od ševce boty!?

Kohoutek běžel k ševci a pravil: ?Ševče dej mi boty, boty dám děvečce, ta mi dá vodu, vodu dám slepičce, sic se mi udusí!? Ale švec odvětil: ?Přines mi nejdříve od svině štětiny!?

Kohoutek běžel ke svini a pravil: ?Svině, dej mi štětiny, štětiny dám ševci, ten mi dá boty, boty dám děvečce, ta mi dá vodu, vodu dám slepičce, sic se mi udusí!? Ale svině odvětila: ?Přines mi nejdříve od mlynáře mouku!?

Kohoutek běžel k mlynáři a pravil: ?Mlynáři dej mi mouku, mouku dám svini, ta mi dá štětiny, štětiny dám ševci, ten mi dá boty, boty dám děvečce, ta mi dá vodu, vodu dám slepičce, sic se mi udusí!? Ale mlynář odvětil: ?Přines mi nejdříve z pole obilí!?

Kohoutek běžel na pole a pravil: ?Pole dej mi obilí, obilí dám mlynáři, ten mi dá mouku, mouku dám svini, ta mi dá štětiny, štětiny dám ševci, ten mi dá boty, boty dám děvečce, ta mi dá vodu, vodu dám slepičce, sic se mi udusí!? Ale pole odvětilo: ?Přines mi nejdříve ze dvora hnůj!?

Kohoutek běžel na dvůr a pravil: ?Dvore, dej mi hnůj, hnůj dám na pole, pole mi dá obilí, obilí dám mlynáři, ten mi dá mouku, mouku dám svini, ta mi dá štětiny, štětiny dám ševci, ten mi dá boty, boty dám děvečce, ta mi dá vodu, vodu dám slepičce, sic se mi udusí!? Tak dal dvůr kohoutkovi hnůj.

Kohoutek dal hnůj na pole, pole dalo kohoutkovi obilí, kohoutek dal obilí mlynáři, mlynář dal kohoutkovi mouku, kohoutek dal mouku svini, svine dala kohoutkovi štětiny, kohoutek dal štětiny ševci, švec dal kohoutkovi boty, kohoutek dal boty děvečce a děvečka dala kohoutkovi vodu. A kohoutek vodu nesl slepičce.

Ale ta se zatím udusila a byla dočista mrtvá.