Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak šla kachnička na vandr

(Haltrich Joseph)

Byla žila kachnička, co se jednoho dne vydala do světa. Potkala žabičku, která se ptala: ?Kampak, kachničko?? ?Do světa, žabičko.? odvětila kachnička. ?Mohu jít s tebou, kachničko?? zeptala se žabička. ?Sedni si na můj ocásek, žabičko.?odvětila kachnička. Tak si žabka sedla a táhly tím světem dál, až potkaly obrovský mlýnský kámen, který se ptal: ?Kampak, kachničko? Kampak, žabičko?? ?Do světa, obrovské mlýnské kamenisko.? odvětila kachnička. ?Do světa, obrovské mlýnské kamenisko.? odvětila žabička. ?Mohu jít s tebou, kachničko? Mohu jít s tebou, žabičko?? zeptal se obrovský mlýnský kámen. ?Sedni si na můj ocásek, obrovské mlýnské kamenisko.?odvětila žabička.

Tak si obrovský mlýnský kámen sednul a táhli dál tím světem, až potkali uhlíčko s žhavými dolíčky na tvářích, které se ptalo: ?Kampak, kachničko? Kampak, žabičko? Kampak, obrovské mlýnské kamenisko?? ?Do světa, uhlíčko.? odvětila kachnička. ?Do světa, uhlíčko.? odvětila žabička. ?Do světa, uhlíčko.? odvětil obrovský mlýnský kámen. ?Mohu jít s tebou, kachničko? Mohu jít s tebou, žabičko? Mohu jít s tebou, obrovské mlýnské kamenisko?? zeptalo se uhlíčko. ?Sedni si na můj ocásek, uhlíčko.?odvětil obrovský mlýnský kámen.

Tak si uhlíčko s žhavými dolíčky na tvářích sedlo a bylo rádo, že si bude moci prohlédnout svět. Táhli dále až přišli k řece. Kachnička plavala přes vodu, a když byla uprostřed, řekla: ?Dávejte pozor, já se ponořím a rybku si tu ulovím.?

Božíčku! Jen to učinila, spadli obrovské mlýnské kamenisko i uhlíčko do vody. Mlýnský kámen šel bez váhání ke dnu a už ho nikdo nikdy neviděl. A uhlíčko zůstalo sice na hladině, ale jeho žhavé dolíčky na tvářích zčernaly jako smrt a voda ho unášela do moře. Jen kachnička a žabička zůstaly na živu, neboť uměly plavat. A tak se tomu smály, až se za břicha popadaly. Nu, smějí se tomu šibalky dodnes.

Lidé, kteří tento příběh neznají, však říkají, že kachny kejhají a žáby kvákají.