Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak skřítkové křtiny slavili

(Grimmové bratři)

Byla jednou jedna chudobná děvečka, která byla pilná a velmi čistotná, celý den zametala a smetí pak shrabovala na velkou hromadu před dveřmi. Jednoho rána, když se opět hotovila k práci, našla dopis, ale protože neuměla číst, postavila koště do rohu a zanesla ten dopis panstvu. A bylo to pozvání od skřítků, kteří dívku žádali, aby šla jejich novorozenému dítěti za kmotru. Děvečka nevěděla, co má dělat, no nakonec po dlouhém domlouvání, že skřítkům se nemá odmítat, souhlasila.

Tu se objevili tři skřítkové a odvedli ji do jeskyně v horách, kde žili. Zařízení jeskyně bylo miniaturní, ale velmi půvabné a roztomilé. Šestinedělka ležela na posteli z ebenového dřeva s perlovými knoflíky, přikrývky byly vyšívané zlatem, kolébka byla ze slonoviny a koupací vana ze zlata.

Když bylo dítě pokřtěno, chtěla jít děvečka domů, ale skřítkové ji úpěnlivě prosili, ať na slavnosti zůstane celé tři dny. Tak zůstala a měla se královsky, neboť ji dělali pomyšlení. Když se vydala na zpáteční cestu, skřítkové jí naplnili tašku zlatem a vyvedli ji ven z hory.

Děvečka přišla domů a jak byla uvyklá, vzala koště, které stálo v rohu, a začala pracovat. Tu přišli cizí lidé a ptali se jí, co že tam dělá. A pak pochopila, že ne tři dny, ale celých sedm let byla u skřítků a její původní panstvo zatím zemřelo.