Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak si vodník pekl ryby

(autor neznámý)

Před dávnými časy stál ve Steenholtu mlýn a ten byl prokletý. Každých sedm let v ten samý den shořel a spolu s ním i lidé, co se v něm zrovna zdržovali. Jednoho dne na ta místa zabloudil mlynářský tovaryš, který hledal práci, ale mlynář se zdráhal. Za dva dny to bude sedm let, co jeho mlýn shořel, a on si nevezme na svědomí mladý život. Tu mu mlynářský navrhl, aby mu mlýn daroval, že potom možná neshoří. Mlynář se zamyslil a odvětil: ?To bychom mohli zkusit. Když mlýn neshoří, tak ti ho daruji a k tomu dostaneš za ženu moji dceru.? A bylo to!

Když nastala noc, všichni z mlýna odešli a zůstal tam jen ten mládenec; dobře zavřel dveře i okna na závoru a čekal. Odbíjelo zrovna deset hodin, když někdo zaklepal na dveře. Mlynářský nechtěl nikoho dalšího pustit dovnitř, a tak zavolal: ?Tady má tuto noc zahynout vše, co bude uvnitř, raději zůstaň venku, poutníku.? Ale cizinec za dveřmi odporoval: ?Jen mě pusť dovnitř. Možná, že budu nakonec tvůj zachránce.? Tak otevřel mládenec dveře a dovnitř vešel muž, který s sebou vedl urostlého medvěda. Pozval medvědáře ke stolu a medvěd se uložil za pec.

Když odbila půlnoc, rozrazily se samy od sebe dveře a do světnice vcupital vodník s mokrými šosy, na stůl hodil dvě velké ryby a že mu je mají upéci. Tak je dali na pánev na oheň a začali opékat. A když byly ryby hotové, medvědář mínil: ?Teď by se hodilo, abychom ke stolu pozvali i našeho kamaráda.? Šel k peci a sundal medvědovi náhubek. A to se medvědovi zamlouvalo, přihrnul se ke stolu a že si dá rybu. Ale vodník se nechtěl dělit, což vedlo k zápasu, který byl stále urputnější a není těžké uhodnout, že navrch měl medvěd. Nakonec se pokousaný a poškrábaný a pocuchaný vodník zachránil útěkem, když vyskočil z okna. Té noci mlýn neshořel a spokojený mlynář dal chasníkovi svoji dceru a k tomu ještě celý mlýn.

A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

Uběhlo sedm let a mladý mlynář se procházel kolem náhonu, když tu najednou vystrčil z vody hlavu vodník a zeptal se: ?Mlynáři, máš ještě tu velkou kočku, která u tebe byla před sedmi lety?? Mlynář pohotově odvětil: ?Baže mám! Leží si vzadu za pecí a představ si, že má už sedm mladých!? Na to opáčil vodník dosti nevrle: ?Tak to už v životě nepřijdu!?