Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak si permoník na svatbě zatancoval

(Grimmové bratři)

Důvěryhodní starci mi vyprávěli, že se před několika lety v Glassu, jedné vsi hodinu cesty od Wundenbergu a jednu hodinu od města Salzburgu, právě slavila svatba a na tu k večeru přišel permoník z Wunderbergu. Popřál všem hostům, aby se zvesela a zčerstva bavili a požádal, zda si s nimi zatancovat může, že snad ho neodmítnou. A pak bral jednu pannu za druhou k tanci a tři kousky si s nimi zatancoval, a to s tak neobyčejnou půvabností, že překvapení svatebčané jen zírali. Po tanci se poděkoval a pak daroval každému ze snoubenců tři kousky neznámých zlatých mincí, které prý větší cenu než čtyři groše měly, a nabádal je, aby v míru a ve svornosti spolu po křesťansku žili a svoje děti v bázni Boží vychovávali. Tyto mince měli ke svému zlatu uložit a vždy pomnouti toho, že oni nedostatku nikdy míti nebudou, ale přesto nemají býti pyšní, nýbrž ze svého blahobytu sousedům pomáhat.

Permoník na svatbě zůstával do nočních hodin, vzal si každý nápoj i jídlo, co mu nabízeli, ale ode všeho jen trošku. Potom se rozloučil a požádal jednoho svatebčana, jestli by jej někdo přes řeku Salzach na protější břeh převezl. Na té svatbě byl taky převozník, jménem Johann Ständl, který se k tomu ihned hotovil a permoníka převezl. Potom žádal převozník svoji odměnu a permoník mu dal pokorně tři krejcary. Touto špatnou mzdou převozník však opovrhnul, ale permoník mu řekl, aby se nehněval, nýbrž ty tři krejcary dobře opatroval, že nebude více nikdy mít nedostatek, A podal převozníkovi malý kamínek se slovy: ?Když si tenhle kamínek na krk pověsíš, tak tě voda nikdy nepohltí.? Což si ještě toho roku ten muž vyzkoušel.

Nakonec jej permoník nabádal v zbožnosti a pokoře přebývat a rychle odtamtud zmizel.