Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak sedlák nepřišel o koně

(autor neznámý)

Byl jednou jeden sedlák a ten oral na poli, když tu pluhem narazil na kořen stromu, což ho dopálilo a vylil si vztek na koni: ?Dám tě medvědovi k sežrání, ty herko!? Jenomže medvěd má uší k poslouchání a hubu k namlouvání, a tak pohotově zavolal z lesa: ?Zaplať ti to pánbů, už si pro něj jdu.? V sedlákovi hrklo: ?To mi ještě scházelo! Teď mi medvěd sežere koně.? Zkusil to na medvěda polehku: ?Dám ti ho k snědku, ale až na podzim.?

A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

Přišel podzim a sedlák vedl koně k lesu, jak slíbil. Cestou potkal lišáka, který mu řekl: ?Jdi raději domů a zapřáhni sáně.? Muž nelenil a šel domů a zapřáhnul sáně. Pak mu lišák řekl: ?Poběžím na okraji lesa a budu dělat velký rachot, když se tě medvěd bude ptát, co to je, tak mu řekni, že je to lovecký pes zámeckého pána.? A bylo to!

Když medvěd uslyšel ten povyk, opravdu se zeptal a sedlákova odpověď mu byla k velkému ošívání. ?Teď, když tu pobíhá kolem lovecký pes, nemám ani pomyšlení na jídlo.? A lehnul si na pole do brázdy. Tu z lesa zavolal lišák po psím způsobu: ?Hej, sedláku, co to tam leží černého na poli?? Sedlák odpověděl: ?To je jen chvojí.? Lišák řekl: ?To abys ho naložil na sáně a pořádně přivázal, ne??

Sedlákovi nezbylo, než medvěda naložit na sáně. Medvěd mu řekl: ?Přivaž mě jen na oko.? Ale sedlák provaz pěkně utáhnul. Za chvíli se z lesa ozvalo: ?Neměl bys to chvojí trochu zkrátit?? Medvěd zase řekl: ?Ale opatrně, opatrně.? To přišlo sedlákovi vhod, popadnul sekeru a přivázaného medvěda pořádně praštil a bylo po něm.

Když měli tu záležitost s medvědem vyřízenu, přišel lišák a řekl: ?Teď mi přines svoje slepice. Mám ukrutánský hlad.? Sedlák šel domů pro slepice, ale když to selka slyšela, hnala ho z kurníku a žádné slepice mu nedala. Řekla: ?Strč do pytle raději našeho psa!? A bylo to!

Sedlák tedy přinesl lišákovi k večeři svého psa. Lišák si ale myslel, že v pytli jsou jeho slepice, a tak řekl: ?Otevři ten pytel a pusť jednu ven.? Ale místo slepice se z pytle vyřítil vzteklý pes, který se zakousl lišákovi do chřtánu a vzal to s ním zkrátka.

Tak ten sedlák přechytračil medvěda i lišáka a zachránil svého koně, se kterým oral svá pole ještě dalších deset let.