Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak se stal sedlák popem

(autor neznámý)

V jedné vesnici zemřel pop a zůstal tam jen kostelník ..... ďáček. Bídně se kostelníkovi vedlo bez popa, nikde ani kopejky a žít se chce. Rozhodl se, že najde popa mezi sedláky. Hned se vydal do vesnice, aby se zeptal, nechce-li někdo být popem. Jak tak jde cestou, potká mužského. ?Pozdrav Tě bůh, sedláčku!?

?I Tebe, ďáčku!?

?Jakpak se jmenuješ??

?Říkají mi Pachom.?

?Tak Ty budeš u nás popem!?

?Vždyť se nevyznám ve čtení!?

?To nevadí, já Tě naučím, co máš říkat.? Sedlák nakonec svolil.

Přišli do vesnice a ďáček ho představil farníkům:

?Hle, nový pop, kterýžto byl Vám ustanoven.?

Přišel svátek a zvonili na mši. Sedláček se oblékl do kněžského roucha a zpěvavě zanotoval:

?Za onoho času šel po cestě ďáček a potkal ho sedláček. ..... Pozdrav Tě bůh, sedláčku! ..... I Tebe, ďáčku! ..... Jakpak Ti říkají? ..... Jmenuji se Pachom. ..... Tak Ty budeš u nás popem.? A ďáček na kruchtě zpívá:

?Kriste, smiluj se! Bože, slituj se!? Pop však dále vede svou a ďáček sotva dechu popadá:

?Kriste, slituj se!? Věřící poslouchají a bijí se v prsa. Zdálo se, že je vše v pořádku, až za nějaký čas přijel do vesnice biskup. Přikázal popovi, aby sloužil mši, a na kruchtu poslal své zpěváky. Pachom se oblékl do ornátu a zanotoval, jak byl zvyklý.

?Za onoho času šel po cestě ďáček a potkal ho sedláček. ..... Pozdrav Tě bůh, sedláčku! ..... I Tebe, ďáčku! ..... Jakpak se jmenuješ? ..... Říkají mi Pachom. ..... Tak Ty budeš u nás popem. ..... Vždyť neumím číst! ..... Na tom nezáleží, stačí, když řekneš: biskupovi dám koňské čtyřspřeží a zpěvákům padesát rublů.?

Biskup uslyšel, že mu pop slibuje koně, a celou mši vyslechl mlčky. A jak bylo po mši, vzal čtyřspřeží, padesát rublů pro zpěváky a odjel. Ještě Pachoma pochválil za církevní horlivost. A jestli Pachom nezemřel, slouží tam mši dodnes.