Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak se slepička dusila

(Grimmové bratři)

Jednoho dne si kohoutek a slepička vyšli na Ořechovou horu; předtím se domluvili, že kdo najde jadýrko, ten se s tím druhým rozdělí. Když ale slepička našla velké jadýrko, lakota ji ochromila zobáček a chystala se ho sníst sama. Ale jadýrko bylo příliš velké a uvízlo ji v krčku tak nešťastně, až ji z toho popadnul strach, že se bídně zadusí. Tak zavolala na kohoutka: ?Kohoutku, prosím, pospěš, jak nejrychleji umíš, přines mi vodu, sic tu bídně zahynu!?

Tak běžel kohoutek s větrem o závod ke studánce: ?Studánko, dej mi vody, slepička mi leží na Ořechové hoře, sezobla velké jadýrko a teď se dusí.? Studánka odvětila: ?Napřed poběž za nevěstou a přines mi od ní kousek červeného hedvábí.? Tak běžel kohoutek za nevěstou: ?Nevěsto, dej mi rudé hedvábíčko, já ho dám studánce a ona mi dá vodu pro slepičku, slepička mi leží na Ořechové hoře, sezobla velké jadýrko a teď se dusí.? Nevěsta odvětila: ?Nejdříve mi přines můj věneček, který zůstal viset někde na pastvině.? Tak běžel kohoutek na pastvinu a sundal z větve věneček a přinesl nevěstě, nevěsta mu dala kousek červeného hedvábí, které přinesl studánce; a ta mu dala vodu.

Kohoutek s vodou upaloval za slepičkou, ale když tam dorazil, byla už udušená, ležela tam dočista mrtvá a ani se nepohnula. To byla pro kohoutka rána! Hlasitě naříkal a hořekoval, plakal a bědoval, lomil křídly a trhal si peří, až se seběhla všechna zvířátka, aby ho politovala. A šest myšek zatím stavělo vozík, aby na něm zavezli slepičku pohřbít, a když byl hotov, myšky se do něj zapřáhly a kohoutek jel.

Na cestě potkali lišáka: ?Kampak kohoutku?? ?Jedu pohřbít svoji slepičku.? ?Mohu jet s tebou?? ?Ano, ale sedni si dozadu, vpředu bys mi jen vystrašil koníky.? Tak si lišák sednul dozadu, po něm ještě vlk, medvěd, jelen, lev a všechna zvířátka z lesa. Jak tak jeli, přijeli k potoku. ?Jakpak se dostaneme na druhou stranu?? zeptal se kohoutek. Na potoce leželo stéblo slámy a pravilo: ?Já tu ležím, můžete přes mne přejet.? Ale když šest myšek na ten most vstoupilo, stéblo se zlomilo a spadlo do vody a těch šest ubohých myšek spadnulo do vody také a bídně se utopilo.

Tak si zase nevěděli rady, až přišlo tou cestou uhlíčko a řeklo: ?Já jsem dost velké, lehnu si přes vodu a vy po mně můžete přejet.? Uhlíčko se položilo na vodu, ale sotva se jí nešťastným způsobem dotknulo, zasyčelo, zhaslo a bylo dočista po něm. Když to viděl nějaký kámen, nad kohoutkem se slitoval a položil se přes vodu. Tak byl kohoutek, který nyní táhnul vozík sám, brzy na druhé straně; ale jak vozíkem škubnul, tak ti, co seděli vzadu, popadali do vody a bídně se utopili. A bylo to!

Nešťastný kohoutek zůstal s mrtvou slepičkou sám, položil ji do hrobu, na něj navršil mohylu a na tu si sám lehnul, a tak dlouho se trápil a soužil, až nakonec taky umřel.

A když byli všichni mrtví, zazvonil zvonec a pohádky byl konec...