Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak se lišky dělily

(Haltrich Joseph)

Byly to tenkrát zlé časy, jeden se nasháněl, než obstaral něco k snědku, tak se lišky dohodly, že budou držet v houfu, a tak jim to lovení půjde lépe. Jak řekly, tak udělaly a zabily společně krávu. Ale jak si ji rozdělit? To žádná nevěděla, žádná nechtěla dostat méně než druhá a třetí by ráda, co ta první. Tu jedna navrhla, že zajdou za vlkem, ten jim poradí. Vlk si hned věděl rady, dal každé lišce malý kousek a zbytek krávy schoval, prý mají přijít zase zítra. To bylo moudré. Jen co poodešly, vlk se na krávu vrhnul a celou ji sežral. A bylo po dělení!

Když druhého dne lišky přišly, vlk jim napovídal, že jeho žena je nemocná, že se jim nemůže věnovat, že mají přijít jindy. Tak přišly druhý den, což vlka dost popudilo a křiknul: ?Snad si nemyslíte, že nemám co jiného na práci, než vám rozdělovat žrádlo, pakujte se od mých dveří a už se víckrát nevracejte, jinak se vám zle povede!? A bylo po dělení!

Jenomže lišky si to nenechaly líbit a běžely k medvědovi, aby na vlka žalovaly. Medvěd se na vlka rozhněval a řekl:?Pojďte se mnou, já ho naučím!? Když přišli k vlkovi, zavolal ho medvěd ven a vzal si ho k výslechu. Vlk se bránil: ?Můj králi, jak můžete věřit tomu sprostému lidu? To já proti nim vznáším žalobu, přišly do mého domu a chtěly mne oloupit.? ?Aha, tak se tedy má ta věc?? zvolal medvěd překvapeně: ?Zpravily mne falešně, za to musí zaplatit!? a hned se obrátil, aby tu nejbližší popadnul a roztrhal. Ale lišky slyšely, jak si stojí, na nic nečekaly a rozprchly se do všech stran. A bylo to!

Od onoho času nehledají lišky spravedlnost u vlka ani u medvěda. Svoje záležitosti si řeší samy mezi sebou, i když při tom často některá z nich přijde zkrátka.