Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak se jedna chtěla vdávat

(Grimmové bratři)

To byla jednou jedna děvečka z města Brakelu a ta se jednoho dne vydala do kaple sv.Anny, která stojí nedaleko zámku Hinnenburgu , aby si tam na matičce sv.Anně vyprosila jednoho muže, na kterého si myslila. Když přišla do kaple, domnívala se, že je tam sama, a tak se dala do modlení a přednesla voje přání: ?Svatá Anno, matičko, uzdrav moje srdíčko, chci muže od severní brány, toho s plavými kudrnami! Dáš-li mi ho, zdráva budu, nedáš-li, pak láskou umřu!?

Ale za oltářem stál kostelník a všechno slyšel, a protože byl kopa veselá a poštívačná, zavolal na děvečku dětským hláskem: ?Toho nikdy nedostaneš! Toho nikdy nedostaneš!? Když to děvečka slyšela, myslela si, že to říká maličká Máří Magdaléna, kterou držela sv.Anna v náručí, rozzlobila se a křikla na ni: ?Paperlapap, ty hloupá huso! Raději drž klapačku a nech mluvit matku!?