Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak se jeden ženil s ropuchou

(Jegerlehner Johannes)

Tento podivuhodný příběh se prý odehrál v Karderstegu ve švýcarském Hornozemí. Žili, byli tam tenkrát rodiče se třemi syny. Ten nejmladší se jmenoval Honza a toho jeho bratři nemohli snést, protože byl trochu přihlouplý. Rodiče měli jen skrovný majeteček, a tak si pomysleli, že se nevyplatí, aby ho dělili na tři díly, a protože měli všechny tři děti rádi stejně, trápili se tím, kterému jednou statek předají. Jednoho dne otec řekl: ?Nadešel čas, abyste se oženili, ale všichni tři tu nemůžete zůstat, jeden z vás dostane dům a vše, co k tomu patří, a ti druzí dva musí odejít pryč. Ale komu z vás dáme dům?? Tu se ozvala matka, že by věděla, jak to navléci. Dala každému synovi náruč nespředeného lnu a řekla: ?Teď jděte ke svým nevěstám, ať vám ten len spředou, a který z vás mi zpátky přinese tu nejkrásnější přízi, ten se ožení a dostane statek.? Ti dva starší se zaradovali, neboť si řekli: ?Ta moje umí příst!?

Chudák Honza ale žádnou nevěstu neměl a nevěděl, kam by měl jít, a tak strčil len do pytle a vydal se nazdařbůh bažinatou loukou, když tu uslyšel hlas, který na něj volal: ?Honzo, kampak jdeš?? Ohlížel se kolem, ale neviděl nikoho. Tu to zavolalo podruhé: ?Honzo, kampak jdeš?? Zase nikoho neviděl, a tak si pomyslel: ?Jen si pokřikuj!? a šel pryč. Ale když ho to zavolalo potřetí, vrátil se pár kroků zpět a uviděl ropuchu, která tam seděla v rákosí a vyptávala se, co ho trápí. Odvětil: ?Matka mi dala náruč lnu na spředení a teď hledám přadlenku, ale žádnou nemůžu najít.? Tu ropucha zvolala: ?Podej mi to!? Zeptal se: ?A co si s tím počneš?? Ropucha odsekla: ?Dej to sem! Já ti to spředu a v ten den, kdy si tvoji bratři půjdou pro spředený len, přijď si také.? Honza řekl: ?Já stejně žádnou jinou přadlenku neznám, tak si to vezmi.? A hodil jí pytel do vody a ropucha s ním odplavala pryč. Doma o tom, co se mu přihodilo, nikomu neřekl ani slovo.

Toho dne, kdy měli vyzvednout přízi, pospíchali dva starší bratři vítězoslavně za nevěstami, zatímco Honza se loudal k bažině, aby se tam podíval, ale jaké bylo jeho překvapení, když viděl, že na keři u vody visí spředená příze a na hladině sedí ropucha. ?Zanes přízi matce, dostaneš dům i celým majetkem, pak jdi k faráři a nechej vyhlásit ohlášky, i kdyby nechtěl souhlasit, tak trvej na svém. Potom pro mne i sebe kup svatební šaty, ty moje pověst do sakristie, a pak urči svatební den. Kdybych nepřicházela, buď trpělivý, když vytrváš, v pravý čas se objevím.? Honza zanesl přízi matce, ta ji zkoušela a porovnávala s těmi ostatními dvěma klubky a řekla: ?Honzíku, ta tvoje je nejkrásnější, dostaneš dům i pole a ti ostatní dva musí odejít. Teď dej oznámit ohlášky.? Tak šel za farářem a žádal, aby z kazatelny ohlásil jeho svatbu. Faráři se to nelíbilo, Honza je prý hlupák, že se chce oženit s ropuchou, ale ten trval na svém, a tak musel farář nakonec povolit.

Lidé měli Honzu za velkého blázna ještě dříve, než slyšeli, co má v úmyslu. Ale on se nenechal vyvést z klidu a dal ušít svatební šaty a určil den svatby. Kostel byl plný k prasknutí, nevěstiny svatební šaty visely v sakristii a Honza čekal u oltáře. Lidé i farář si mysleli, že je to jen vtip, ale jak tak Honza stál před oltářem, přihopkala do sakristie ropucha, skočila do šatů, co visely na hřebíku, a najednou vedle Honzy stála krásná dívka. Všichni valili oči a záviděli mu, ale farář jim rád požehnal a oni pak společně žili v dobrém i ve zlém.