Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak se jeden vydal do světa

(Grimmové bratři)

Byla jednou jedna chudičká žena, co měla synka, kterému byla doma dlouhá chvíle, a tak by se rád vydal do světa. Ale matičce se to nezdálo a řekla: ?Jak bys mohl do světa? Vždyť nemáme žádné peníze, které by sis vzal.? Ale synek měl pohotově odpověď: ?Však já si, matičko, už nějak pomohu. Když na to přijde, každému řeknu: ?Kde nic není, ani čertisko nebere!? A bylo to!

Tak vesele putoval světem a k připomnění, jak si stojí, si pro sebe neustále opakoval: ?Kde nic není, ani čertisko nebere.? Tu přišel ke skupině rybářů, které po křesťansku pozdravil a pak, jak byl uvyklý, zabručel: ?Kde nic není, ani čertisko nebere.? ?Co to říkáš, chlape? Že nebere?? A když rybáři vyndali sítě, neměli v nich opravdu ani rybí kostičku. No ti vám synkovi nandali nepočítaných, a když s tím byli u konce, zeptali se ho: ?Tak co? Bral si dost!?? ?Ano, ano,? volal a ptal se: ?Ale co jsem měl vlastně říct?? ?Měl jsi nám popřát: Dej vám svatý Hubert bohatý úlovek!?

Tohle kázání si synek zapsal za uši a šel dál. Vandroval celý den a aby nezapomněl, co mu radili, neustále si pro sebe opakoval: ?Dej vám svatý Hubert bohatý úlovek!?, když tu přišel k šibenici. Zrovna tu pacholci věšeli nějakého ubohého hříšníka, tak je po křesťansku pozdravil a pak z něj vylétlo: ?Dej vám svatý Hubert bohatý úlovek!? ?Co to říkáš, chlape? Bohatý úlovek?? pustili se do něj sukovicemi: ?Copak bys rád svět zaneřádil hříšníky? Copak jich už takto není dost?? a opět mu naložili nepočítaných. ?Tak co? Ulovil jsi jich dost!?? ?Ano, ano,? volal a ptal se: ?Ale co jsem měl vlastně říct?? ?Měl jsi říct: Bože, spas tu hříšnou duši!?

Tak šel synek dál, a protože se mu výprask už zajídal, poctivě si opakoval: ?Bože, spas tu hříšnou duši!? Tu přišel k jámě, u které stál pohodný a zrovna mordoval starého vola. Synek ho po křesťansku pozdravil a pak dodal: ?Bože, spas tu hříšnou duši!? ?Co to říkáš, chlape? Kdo to kdy viděl, aby mělo hovado duši??zařval pohodný a dal mu ránu bičem mezi uši. ?Copak jsem měl říct?? ptal se plačící hoch. ?Měl jsi říct: Bodejť bys už pošlo, hovado nečisté!?

Tak šel dál a cestou si předříkával: ?Bodejť bys už pošlo, hovado nečisté!?, když tu jel kolem panský kočár a jak se mu po křesťansku poklonil, nezapomněl vydat, co se naučil: ?Bodejť bys už pošlo, hovado nečisté!? A bylo to setsakramentské pozdravení, protože kočár se v tu ránu převrhnul, a tak nebylo k divení, že se kočí na synka vrhnul s bičem a nandal mu jich tolik, že se sotva doplazil domů k matce. A chuť cestovat? Ta už ho navěky přešla.