Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak se dva vychloubali až do nebe

(Haltrich Joseph)

Tři studenti, kteří byli z jedné vsi, se vrátili domů a měli se k faráři, aby u něj získali uvolněné učitelské místo. Farář ale řekl, že nejprve musí vědět, co se jeden z nich naučil, protože to místo propůjčí jen tomu nejváženějšímu z nich.

Ten první pravil pyšně: ?Pane faráři! Já jsem se naučil tolik, že bych to za celých deset let nevypověděl, co všechno vím.? Ten druhý opáčil ještě pyšněji: ?To je ale zatraceně málo! Já jsem se toho naučil tolik, že by to jeden nesepsal, ani kdyby měl celé moře inkoustu a celé nebe papíru.? Ten poslední řekl skromně: ?Pane faráři, já jsem se sice mnohému pilně učil, ale to, co vím, je tak málo proti tomu, co by mohl člověk vědět, že je to učiněné nic.?

Tu farář odvětil:?Vy dva, kteří jste se naučili všemu, vy si můžete najít obživu kdekoliv na světě, ale tento tady o toho se musím postarat, protože ten neumí nic.?

Tak se stal ten skromný učitelem a ti dva vychloubači odtáhli s ostudou do světa, aby tam lacino prodali svoji učenost.