Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak satanáš pískal na flétnu

(Wolf Johann Wilhelm)

Jednoho dne přišla ďáblovi v pekle dlouhá chvíle, a tak si řekl, že si udělá pro pobavení výlet nahoru na zemi. Ale aby nebyl sám (ďáblové jsou sami neradi a milují společnost), vzal s sebou svého nejmladšího synka, malé černé a zvědavé čertovo kvítko. Podzemní jeskyní vyšli ven a dorazili do lesa. To se malému ďáblíkovi nezdálo vůbec špatné, skákal sem a tam, šplhal na stromy, kde se věšel za ocásek na větve jako opička a vyváděl všelijaké lotroviny.

Přišli k mohutnému dubu, pod kterým ležel nějaký muž v zeleném kabátě a zelené čepici a spal. Vedle něho visela na stromě torna, z ní koukala zvěř, dva zajíci a divoké kachny a vedle torny stála puška. Ďáblík tam běžel a všechno si prohlížel z blízka, vzal pušku a ptal se otce, co je to za věc. Starý čert nakrabatil čelo a řekl: ?To je flétna, synku, když na ni lidé zahrají, seběhne se všechna zvěř a jim stačí ji chytit.? ?To musím vidět!? zvolal čertík: ?Zahraj!? ?K tomu musí být dva, synku, jeden fouká, druhý mačká.? ?Tak foukej a já budu mačkat!? řekl čertík a starý si chtíc nechtíc pušku přiložil k hubě, neboť toho malého dost rozmazlil, a foukal a foukal, co měl sil, a čertík mačkal a mačkal, ale neozval se žádný tón. ?Synku, musíš zmáčknout taky tu klapku.? zvolal starý čert.

Tak čertík pohotově zmáčknul kohoutek a udělalo to tak strašlivou ránu, že starý padl na zem, však měl také celý náklad broků v hubě. Čertík zatím ze samého úleku upaloval pryč. Starý čert se brzy vzpamatoval a běžel za hošíkem, neboť díky té ráně z pušky se lovec probudil.

To vůbec nebyla pěkná muzika.? řeklo čertovo kvítko. ?Asi jsi zmáčknul tu nesprávnou klapku.? odvětil starý čert: ?Ta flétna byla stejně plná prachu, až mě tento zaskočil v krku.?