Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak přišel sedláček do nebe

(Grimmové bratři)

Byl jednou jeden zbožný sedláček a ten jednoho dne umřel, a tak se vydal k nebeské bráně. Toho času tam zrovna dorazil jeden bohatý muž, který si také myslel na nebe. Tu přišel svatý Petr s klíčem, nebeskou bránu otevřel a pozval dovnitř toho boháče, zatímco sedláčka, jak se zdálo, neviděl, protože bránu ihned zase zavřel.

Sedláček stál venku celý zkoprnělý, slyšel jak v nebi toho pána s velkou radostí a slávou vítají, jak tam nebesky hraje nebeská hudba, ke které andělé andělsky zpívají halelujá a hosana.

Když za nějakou chvíli vše zase umlklo, přišel svatý Petr, nebeskou bránu otevřel a pozval sedláčka dovnitř. Ten si myslel, že také jemu budou hrát nebeské píšťaly a trumpetky a zazpívají mu andělé, aby ho uvítali, ale všude bylo ticho. Přijali ho tam sice se vší láskou, přišli mu naproti andělé, ale žádný nezpíval. Tu se sedláček svatého Petra zeptal, proč jemu nikdo nehrál ani nezpíval jako tomu boháči, zda už i v nebi převzali lidské manýry a lidi měří podle bohatství.

Tu svatý Petr řekl:

?Nebuď bláhový, človíčku, Ty jsi nám stejně milý jako ti druzí a budeš užívat všech nebeských radostí jako ten boháč. Ale chudý sedláček přijde do nebe každý den, ale tak bohatý pán jen jednou za sto let.?