Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak přadlenky mlčely

(Haltrich Joseph)

Byla jednou jedna žena a ta měla tři dcery a jedno velké trápení. Ty holky vám byly tak upovídané, že toho nikdy moc nenapředly, protože místo práce jen stále brebentily a štěbetaly.

Jednoho dne to matku rozhněvalo tak, že na ně křikla: ?Teď každá z vás dostane náruč lnu a ten spředete, bez toho, že u toho řeknete jediné slovo. Která z vás to poruší, ta se nikdy nevdá, to vám slibuji!?

Dívky rázem ztichly, seděly a předly a předly; neodvážily se u toho málem ani dýchat. Najednou se té nejstarší přetrhlo vlákno a ona vykřikla, aniž by chtěla: ?Se mi to přetrhlo!? Ta prostřední se zapomněla a než by jeden okem mrknul, přidala se radou: ?Udělej uzlík!? A ta třetí, ta nejmladší? Ta se dala do smíchu a zvolala: ?Heleďte, vy jste mluvily a já mlčela!? A bylo to! Nakonec promluvily všechny.

Zda matka dodržela slovo a opravdu je neprovdala, to ten, co mi tenkrát vyprávěl tuhle pohádku, už zapomněl. Inu, kdo nevěří, ať tam sám běží!