Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak pes pozval vlka na svatbu

(autor neznámý)

Jednou měl vlk zase hrozitánský hlad a podařilo se mu chytit psa. Chtěl si ho odnést, aby ho v klidu sežral v lese, ale psovi se umírat ještě nechtělo, a tak řekl: ?Kmotře vlku, nevláčejte mě pryč, vždyť pocházíme z jedné báby. Víte, co? Vezmu vás na vesnickou svatbu.? To byly pro vlka věru nadějné vyhlídky, poškrábal se na nose a ptal se: ?A jak se dostanu do světnice?? ?Počkejte na mne za vesnickou sušičkou, já pro vás přijdu.? odvětil pes. Jak ujednali, tak udělali.

Vlk přišel v noci, když byla svatba již v plném proudu. Pes ho u sušičky vyzvednul a společně pak šli do jedné chalupy. Pes zavyl u dveří, aby ho pustili do světnice. A opravdu! Sám sedlák jim otevřel dveře, pes šel první, vlk se plížil za ním. Vlezli si pod stůl a zavdali si nejprve kořalky a pak se dali do kostí.

Za nějakou chvíli řekl vlk psovi: ?Co kdybych si zazpíval, kmotře?? Ale pes mu rázně řekl: ?Kdepak, kmotře, nezpívejte!? A nalil vlkovi druhou a potom i třetí sklenku kořalky, až z toho vlka pojala troufalost: ?Ale teď, kmotře, teď už si zazpívám!? Pes ho varoval: ?Nezpívejte, kmotře, poznají váš hlas a bude s vámi zle!? A aby vlka rozptýlil, nalil mu počtvrté a k tomu přidal další kost ke kousání. Jenomže v té čtvrté sklence seděla pěkná opička, která vlka tak lechtala, že se smál a volal: ?To už nevydržím, já zazpívám!? a pak se dal do strašlivého vlčího zpěvu: ?Wauuuuuuuuu! Waaaauuuuuuuuu!?

Celá svatební společnost zkoprněla úlekem. ?Kdo sem pustil do světnice vlka?? volali svatebčané. Tu popadnul jeden kvedlačku, druhý naběračku, třetí pohrabáč a čtvrtý, co mu přišlo zrovna pod ruku, a jali se do vlka mlátit tak, až z něj duši vymlátili.