Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak odlévali zvon ve Vratislavi

(Grimmové bratři)

Když měl být odléván zvon do kostela Sv.Máří Magdalény ve Vratislavi a vše bylo k tomu dílo připraveno, šel se zvonař nejdříve najíst. Před tím však zakázal svému učedníkovi dotýkat se kohoutu na kotli s taveninou.

Ale učedník byl všetečný a zvědavý, jak by asi mohl roztavený kov vypadat, tak se toho kohoutu dotknul a uvedl jej do chodu. Před jeho vyděšeným pohledem začal roztavený kov nezadržitelně téci do připravené formy.

Nanejvýš ohromený chlapec si nevěděl rady, tak se nakonec vzmužil a běžel plačíc do světnice, kde svého mistra prosil, aby mu při lásce Boží prominul.

Ale mistr zvonař v tom obrovském vzteku, který jej opanoval, chlapce popadnul, vytáhnul meč a setnul. Potom pospíchal do dílny, aby se podíval, co se dá ještě zachránit a formu po vychlazení taveniny uklidil.

Když za nějakou chvíli formu rozbil a odklidil, uviděl, že zvon byl odlitý dokonale a bez jediné chybičky. Plný radosti se vrátil do světnice a tu teprve uviděl, co za zločin spáchal.

Zvonař byl odveden před soud a odsouzen k smrti mečem. Zatím byl jeho zvon na kostelní věž zavěšen. Tu prosil zvonař úpěnlivě, zda by před jeho smrti nemohli nechat zvon rozeznít, že by rád slyšel jeho hlas. Vrchnost mu prokázat tuto poslední čest povolila.

Od těch do ve Vratislavi všem hříšníkům při cestě k popravčímu špalku vyzvání onen zvon.