Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak měl trakař pravdu

(autor neznámý)

Bylo jednou jedno zlodějisko zlodějské a to ze vydalo na lup. Aby se mu s kořistí lépe utíkalo a svoje zlodějské náčiní nemuselo tahat na hřbetě, vzalo si s sebou trakař. Ale tomu trakaři se toho dne do práce pranic nechtělo. Celou cestu bručel a hudroval, skřípal zubama a mrmlal si po vousiska, až z toho bylo zlodějisko celé nervózní a zeptalo se, copak si to bručí a vrčí. Tu pravil trakař zcela zřetelně: ?Že z toho dneska houby bude!? Zlodějisko se nadechlo a odseklo: ?Co víš, ty staré trakařisko, o zlodějském řemesle! Jen počkej, však já ti ukážu !?

A jeli dál. Ale trakař stále vrčel a bručel, a když vjel na nějaký kámen nebo výmol, tak křiknul dost hlasitě: ?Houby!? Tak toho bylo na zlodějisko až příliš a houklo: ?Jestli nebudeš držet hubu, ty staré trakařisko, pojedu rovnou na pole a naložím tě řepou!? Trakař na chvilku zmlknul, ale za malou chvíli se mu to rozleželo a začal se svojí vrčivou a bručivou árií znova.

Zrovna mu chtělo zlodějisko rovnat noty, když tu potkali polního hlídače, který měl velkou starost, kampak zlodějisko zlodějské takhle v noci jde. Zlodějisko se vymluvilo po zlodějském způsobu a šlo dál. To trakař ovšem strašlivě rozzlobilo, a tak na hlídače zavolal. ?Krást řepu, krást řepu!? Hlídač to zaslechnul, obrátil se a plížil se za nimi.

Konečně zlodějisko dorazilo na pole s řepou a pustilo se do sklizně. Sbíralo a nakládalo, když tu zpozorovalo, jak sem k němu hrne hlídač. Nelenilo, svižně popadnulo trakař a dalo se na útěk. Když přiběhlo domů, celé schvácené a s trakařem prázdným, ten pravil spokojeně: ?Tak vidíš, já ti to říkal Dneska jsi ukradnul houby!?

Tak měl trakař přece jen pravdu.