Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak medvěd, vlk a lišák bojovali

(Haltrich Joseph)

Medvěd, vlk a lišák spolu uzavřeli dohodu, že budou chodit na lup společně a o kořist se spravedlivě dělit. A dělení to bylo věru spravedlivé! Když lapili telátko, měl se k dělení medvěd a rozdělil to tak, že lišák nedostal nic. Brzy nato ukořistili svini a s dělením přišla řada na vlka, a tak zase ostrouhal lišák. Do třetice získali hříbátko, to dělil lišák a rozdělil je na tři stejné díly. Tu se medvěd a vlk velmi rozhněvali a jeho díl mu vzali. Nešťastný lišák utíkal pryč a hrozil: ?Jen počkejte, tuhle nespravedlnost mi ještě zaplatíte!?

Za chvíli se lišák vrátil a doprovázeli ho kočka, kulhavý pes a kohout. Když je vlk a medvěd viděli, polekali se. ?To jsou nějací strašliví válečníci!? volal vlk: ?Ten první nese ohnivou korunu a množství šavlí (to byl kohout s rudým hřebenem a dlouhými brky na ocase), druhý nese korouhev (to byla kočka s výhružně vztyčeným ocasem) a ten třetí cestou sbírá kamení (to byl ten kulhající pes, který napadal na nohu, což vypadalo, že sbírá kamení) a hrnou se na nás!?

Tak ti dva utekli na strom, ale protože jim strach ochromil údy, spadli oba dolů, vlk si zlomil vaz a medvěd odtáhnul s přeraženou nohou. A válečníci si zatím udělali hostinu na ukořistěném hříběti a dobře se poměli.