Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak lišák učil vlka chytat ryby

(Haltrich Joseph)

Vlk několik dní ani nevycházel, tak byl rozlámaný a dobitý , ale nyní ho zase přepadl strašlivý hlad a krutě ho trápil: ?Kdybys měl nyní jen polovinu těch ryb, které jsi před nedávnem snědl, byl bys spokojený. Ano, ale co s tím naděláš?? Také si vzpomněl na lišáka a vzplanul v něm hněv: ?Toho musím ihned ztrestat!? Když přišel k jeho doupěti, ležel tento před vraty a pochutnával si na úhoři, kterého ukradl rybářům, sotva ale uviděl přicházet viditelně rozzuřeného vlka, stáhnul se zpět do své nory. Vlk zpozoroval, že s ním lišák nechce nic mít, a tak se opanoval a přátelsky zavolal: ?Copak to pojídáte kmotře?? ?Ale, jen jednoho výborného úhoře,? odvětil lišák: ?kterého jsem si chytil.? Nyní se ve vlkovi ozval hlad s neodolatelnou silou a také si vybavil, jak mu nedávno výtečně ryby chutnaly. ?Já bych taky chtěl umět chytat ryby, naučíte mne to, kmotříčku?? ?Kmotře, u vás se jeden nedočká vděku, o tom jsem se přesvědčil již dost. Ale při mé dobrotě bych vás mohl naučit lovit ryby; vy byste si pak nachytal velké množství úhořů a nadlouho byste měl dostatek, ale musíte mi tu svatosvatě přísahat, že nemáte žádné nekalé úmysly!? ?To přísahám!? odpověděl vlk: ?Přísahám při měsíci, že proti vám nic zlého nezamýšlím!?

Tak lišák vyšel ven a zavedl vlka na zamrzlý rybník k místu, kde toho večera krátce předtím vysekali rybáři díru. ?Nu, nyní tam strčte ocas, neboť na něj obyčejně chytám ryby, ale musíte být zticha a v klidu, dokud se dostatek ryb nezakousne, jinak je vyplašíte.? Vlk učinil, jak ho lišák vyučoval. Ale byla vám to třeskutá měsíční noc, otvor v ledu brzy zamrznul. Po nějakém čase se lišák zeptal: ?Kmotře, už máte nějakou rybu?? Vlk trochu popotáhnul: ?Ano, už něco cítím.? ?Buďte v klidu, kmotře, ať neuplavou!? řekl lišák. Vlk to rád učinil, neboť si přál dobrý lov a bál se, aby ryb nebylo málo.

Po dlouhém, dlouhém čase lišák opět promluvil: ?No myslím, kmotře, že už jich bude dost, nikdy nevíte, kolik se jich vlastně chytí, příliš mnoho ryb by zase mohlo uškodit.? Vlk zatáhnul a zpočátku se zaradoval, že to jde tak ztěžka, neboť věřil, že chytil mnoho ryb. Ale ať se namáhal, jak chtěl, ocas se ani nepohnul. ?Počkejte kmotře, seženu pomoc!? vykřikl lišák a běžel na místo, kde pracovali dřevorubci. Sotva lišáka spatřili, popadli hole a sochory a pustili se za ním. Lišák se obrátil a běžel k místu, kde v ledu vězel vlk. ?Kmotře, jdou sem dřevorubci a pomohou vám ryby vytáhnout. Ale radím vám, nejezte jich přes míru!? A s těmi slovy ? to jste nikdy neviděli ? byl v mžiku pryč.

Ubohého vlka brzy ze všech stran obklíčili a zaútočili na něj, stěží se ubránil. Sebral nakonec všechnu svoji sílu a trhnul sebou tak zprudka, až se vysvobodil. Jen jeho krásný vlčí ocas zůstal vězet v ledu.