Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak lišák přišel o kožich

(Haltrich Joseph)

Lovec se zaradoval, když viděl, jak mu psi přivádějí lišáka. ?Ach, ty zlosyne! Tak ty jsi ten, kdo jsi mi sežral mé zajíce? To mi zaplatíš svým kožichem!? Byl tam i kožešník, a tak mu lovec řekl: ?Tak s tím lišákem zatoč, jak si zaslouží!? A odešel i se svými psy, aby pokračoval v lovu. Kožešník lišáka pověsil na strom a hotovil se k tomu, že mu stáhne kožich, ale protože to byl veselý chlapík, jak už tak kožešníci bývají, řekl: ?Kmotře lišáku, jak vám chutná to umírání?? ?Ach, smrt je hořká bylina!? povzdychl si lišák a házel sebou sem a tam, doufajíc, že se vysvobodí. ?Litujte svých hříchů, pokud chcete přijít do nebe!? pokračoval kožešník. ?Mé hříchy,? zpovídal se lišák: ?jsou mnohé a já jich lituji! O jedno vás prosím, krutý muži, kožich a čepici si můžete vzít, ale nechejte mi rukavice, bez nich by si nezvyknul.? ?Může být.? pravil kožešník milostivě a usilovně si brousil nůž. Lišák při tom pohledu velmi zneklidněl. ?Na co myslíte, kmotře lišáku?? zeptal se kožešník. ?Že bych chtěl být raději kožešníkem než lišákem.?

Smějící se kožešník udělal nožem několik rychlých řezů, jak se patří, pak chytil lišáka za ocas a stáhl mu kůži dolů. Když mu ji přetáhnul přes uši, opět se zeptal: ?Nu, jak je vám? Na co myslíte nyní, kmotře lišáku?? ?Jaká je to změna.? řekl k smrti smutný lišák. Když bylo hotovo, vzal kožešník své saky paky a pravil: ?Nu, potěš vás náš Pán, kmotře lišáku, v tom posledním boji, kdy duše odchází z těla.? A s těmi slova se vydal kožešník za svým pánem lovcem.