Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak lišák obral sedláka o ryby

(autor neznámý)

Ve vlkovi se zatím probudil hlad dvojnásobnou silou , a tak skočil na lišáka, popadl ho a zařval: ?Kmotře, jestli mi okamžitě neobstaráte něco k jídlu, sežeru vás!? ?Uklidněte se, kmotře, hned budete mít jídla dostatek. Následujte mne, ale počkejte, až se vrátím, abychom se o jídlo rozdělili.? ?Dobrá! Dobrá!? řekl vlk.

Zrovna jel kolem sedlák, co vezl ryby do města. Lišák vyšel na cestu, lehl si na stranu a tvářil se jako mrtvý. Když sedlák přijel blíž a uviděl ho ležet na cestě, seskočil, popadl ho a hodil dozadu na vůz. Od srdce se zaradoval, že si bude mít čím nechat olemovat svůj sváteční kožich. Lišák zatím nenápadně ocasem shazoval ryby dolů na cestu, a když si myslil, že jich už bylo dost, opatrně z vozu seskočil, aniž to sedlák zpozoroval.

Vlk běžel za vozem a všechny ryby sežral, zůstaly jen kosti. ?Copak je to, kmotře?? zlobil se lišák: ?Copak jsme se nedohodli?!? ?Vaše polovina tu přece zůstala,? řekl vlk zlomyslně a ukázal na rybí kosti: ?to přece není málo!? Lišák mlčel, ač se v něm hněv přímo vařil, jen si potichu řekl sám pro sebe, aby se utěšil: ?Jen počkej, to mi ještě zaplatíš!?