Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak jelen chválil, až přechválil

(autor neznámý)

Zastavil se jelen u studánky. Nahnul se k průzračné vodě a překvapením zatajil dech. Poprvé uviděl v klidné hladině odraz svých mohutných parohů. Zalíbily se mu a dlouho je obdivné prohlížel.

?Jak mi sluší,? lichotil si, ?jak jsou nádherné na mé hlavě. Jsou krásnější než královská koruna, nic na světě se mým parohům nevyrovná.?

A ve své chvále si najednou povšiml svých tenkých nohou s kopýtky a nelíbily se mu.

?Jaké jen mám ohyzdné nohy,? mračil se jelen. ?Jenom hanbu mi dělají. Ještě štěstí, že parohy mi vynahradí vše, co na mně nohy hyzdí.?

A v té chvále parohů a hanění nohou najednou zaslechl hlasy lovců a štěkot psů. Jelen se dal na útěk, běžel, jako by se vznášel. Nohy ho bezpečně nesly přes luka a stráně daleko od lidí. Zamířil do hustého lesa, ale ještě neudělal mnoho kroků a zlou předtuchou se mu téměř zastavilo srdce.

Jelenovy nádherné a vychvalované parohy se mu mezi stromy stal překážkou. Zapletl se jimi do hustého mlází a nemohl se pohnout z místa. A jeho rychlé nohy, které se mu tak znelíbily, a přece ho nesly od nepřátel, nyní se jen bezmocně chvěly. A už tu byli štěkající psi a za nimi přispěchali lovci a nic už nebylo, co by jelenovi pomohlo.