Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak bubeník vysvobodil tři zakleté princezny

(autor neznámý)

V jednom městě leželo veliké vojsko a v tom vojsku byl také bubeník. Byl to ještě mladý chlapec a na svůj buben krásně bubnoval. Bez bubnu neudělal ani krok.

Jednou se procházel za městem u jezera, a tu uviděl, jak k jezeru letí tři labutě. Schoval se do křoví a díval se, co se bude dít. Labutě se slétly na břeh, svlékly ze sebe peří i s kůží a byly z nich tři překrásné dívky, tak krásné, že bubeník takovou krásu ještě nikdy neviděl. Pak sestoupily dívky do jezera a koupaly se. Bubeník vyšel z houští, přikradl se k labutím kůžím a jednu z nich vzal. A pak se zase schoval. Když se dívky vykoupaly, vyběhly na břeh a oblékly si labutí kůže. Ale jedna neměla do čeho se obléknout. A tu vystoupil bubeník, zabubnoval na svůj buben, labutě se ulekly a ulétly, jen ona dívka, které vzal kůži, zůstala sama na břehu. A bubeník si ji odvedl domů a vzal si ji za ženu. Labutí kůži zamkl do skříňky a klíč nosil stále u sebe.

Žili spolu šťastně rok a jeden den. Ale ten den byl zrovna ve vojsku poplach, bubeník honem utíkal k vojákům a klíček zapomněl na stole. A když se večer vrátil, byla skříňka prázdná a žena pryč. Na stole ležel lístek a na něm napsáno:

?Přijď za týden večer k Šibeničnímu vrchu za městem. vrch třikrát obejdi a třikrát zabubnuj. Otevře se Ti chodba. jdi tou chodbou, až přijdeš ke keři, na kterém rostou tři květy. Ty květy utrhni a znova zasaď do země. Pak jdi zase ven, třikrát horu obejdi a třikrát zabubnuj. A pak se znova shledáme.?

Bubeník se zaradoval, že mu žena nezmizela navždycky, a za týden se vypravil k Šibeničnímu vrchu, třikrát jej obešel a třikrát zabubnoval. V hoře to mocně zadunělo a skála se před ním otevřela. Bubeník vešel do skály a šel úzkou temnou chodbou. Náhle se v chodbě rozjasnilo a on spatřil podivný keř se třemi překrásnými modrými květy. Ještě nikdy v životě takové květy nespatřil. Bubeník je utrhl, znova zasadil do země, rychle zase vyšel ven, třikrát obešel horu a třikrát zabubnoval. Sotva doznělo třetí zabubnování, ozvala se strašlivá rána na vrcholku hory co stála šibenice, vyrostl ze země krásný zámek. A ze zámku vyšly bubeníkovi vstříc tři krásné princezny. Byla to jeho žena a její sestry, které zlý čaroděj zaklel a proměnil v labutě. A teď je bubeník osvobodil. Bubeník se k vojsku už nevrátil a žili všichni šťastně a spokojeně v krásném zámku.