Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jaga baba

(autor neznámý)

Kocour, vrabec a brouček zůstávali pospolu. Kocour a vrabec šli na dříví a řekli broučkovi:

?Zůstaň doma a dej pozor; přijde-li Jaga baba a začne počítat lžičky, Ty mlč, neříkej nic.?

?Dobře!? odpověděl brouk.

Kocour a vrabec šli, a brouk sedl si na pec za troubu. Najednou se tu vyskytla Jaga baba, vzala lžičky a počítala:

?Tahle lžička je kocourova, tahle vrabcova a ta třetí broučkova.?

Brouk to nemohl snést a vykřikl:

?Nesahej, Jago babo, na mou lžičku!?

Jaga baba jej popadla, sedla do stoupy a jela, pístem poháněla a stopu za sebou pometlem zametala.

Brouk naříkal:

?Kocourku, poběž! Vrabečku, poleť!?

Ti ho uslyšeli a přiběhli. Kocour začal Jagu babu drápat a vrabec klovat; brouka jí vzali a šli domů.

Druhého dne šli opět na dříví do lesa. Brouk zůstal doma a vedlo se mu tak jako včera: nemlčel, Jaga baba ho vzala a kocour s vrabcem ho zase vysvobodili.

Třetího dne šli opět do lesa dříví kácet, a řekli broukovi:

?Dej pozor, přijde-li Jaga baba, mlč! My dnes půjdeme daleko.?

Když odešli, usadil se brouk za troubu na pec.

Tu zase přišla Jaga baba, vzala lžičky a počítala:

?Tahle lžička je kocourkova, tahle vrabcova a ta třetí broučkova.?

Brouk mlčel.

Jaga baba podruhé počítala:

?Tahle lžička je kocourkova, tahle vrabcova a ta broučkova.?

Brouk zase mlčel.

Jaga baba potřetí počítala:

?Tahle lžička je kocourova, tahle vrabcova a ta třetí broučkova.?

Brouček nemohl to snést a vykřikl:

?Nesahej, Jago babo, na mou lžičku!?

Jaga baba jej popadla a odvlekla.

Brouk volal:

?Kocourku, poběž! Vrabečku, poleť!? Ale bratři ho neslyšeli. Jaga baba přitáhla sobě brouka domů a dala ho do zápecku; pak zatopila v peci a křikla:

?Pojď, broučku, polož se tuhle na pekáč.?

Brouk lehl, jednu nohu opřel o strop, druhou o zem, nemohl do pece.

Jaga baba řekla:

?Ne tak, ne tak!?

A brouk, jako by nevěděl, řekl:

?A jakpak? Ukaž mi sama!?

Jaga baba hned se podvolila i lehla na pekáč. Brouk nemeškal, vzal ji a vstrčil do pece. Potom běžel domů a řekl bratřím:

?Hle, co jsem ježibabě udělal!?