Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Husopaska 3

(autor neznámý)

Daleko, daleko kdesi za hlubokými lesy bylo jedno království a tam vládla ovdovělá královna, která měla krásnou dceru. Král jim už před lety zemřel, ale předtím ještě slíbil jednomu cizímu králi, že jeho synovi dá svou dcerku za ženu, až princeznička doroste v princeznu.

Teď už se blížil čas, kdy měla být svatba, a královna musela princeznu vypravit na cestu do té vzdálené cizí země. Šatstvo pro ni bylo už dávno uchystané, matka jen ještě naskládala do truhlice zlato a stříbro, drahocenné šperky a náčiní, stříbrné koflíky, zlaté poháry, prostě všechno, co královské nevěsty dostávají do výbavy. Princeznu měla provázet komorná, aby jí po cestě posloužila a šťastně ji dovezla k ženichovi. Královna jim sama vybrala i koně, pro komornou ryzáka, pro princeznu grošáka jménem Falada. A ten Falada byl neobyčejný kůň, uměl mluvit.

V den odjezdu se matka a dcera s pláčem rozloučily, ale královna ještě odběhla do ložnice, nožíkem se řízla do tří prstů, aby krvácely, vzala kousek bílého plátýnka a zachytila do něho tři krůpěje krve. Ty potom přinesla dceři a řekla: