Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Hruška, která nechtěla spadnout

(autor neznámý)

Byl jednou jeden pán s culíkama a ten měl na zahradě strom, na kterém rostla jedna jediná hruška. Byla sice jenom jedna, ale zato byla opravdu veliká. Jednoho dne dostal pán na hrušku velkou chuť, a tak stromem zatřásl, aby hruška spadla. Třásl a třásl, ale hruška nespadla.

Pán se rozzlobil a poslal nahoru kočku, aby mu hrušku shodila dolů. Kočka vylezla na strom, ale hrušku neshodila a hruška nespadla.

Tak pán nahoru poslal psa, aby kočku kousnul. Pes vylezl na strom, ale kočku nekousnul, kočka neshodila hrušku a hruška nespadla.

Rozhněvaný pán nahoru poslal hůl, aby psa zpráskala. Hůl vylezla na strom, ale psa nezpráskala, pes nekousnul kočku, kočka neshodila hrušku a hruška nespadla.

Pán si dupnul a poslal nahoru oheň, aby hůl zapálil. Oheň vyšplhal na strom, ale hůl nezapálil, hůl nezpráskala psa, pes nekousnul kočku, kočka neshodila hrušku a hruška nespadla.

Pán zahrozil a poslal nahoru vodu, aby oheň uhasila. Voda vytekla na strom, ale oheň neuhasila, oheň nezapálil hůl, hůl nezpráskala psa, pes nekousnul kočku, kočka neshodila hrušku a hruška nespadla.

Rozezlený pán poslal nahoru telátko, aby vodu vypilo. Telátko se vyškrábalo na strom, ale vodu nevypilo, voda neuhasila oheň, oheň nezapálil hůl, hůl nezpráskala psa, pes nekousnul kočku, kočka neshodila hrušku a hruška nespadla.

Pán hromoval a poslal nahoru řezníka, aby telátko podříznul. Řezník se vyškrábal na strom, ale telátko nepodříznul, telátko nevypilo vodu, voda neuhasila oheň, oheň nezapálil hůl, hůl nezpráskala psa, pes nekousnul kočku, kočka neshodila hrušku a hruška nespadla.

Pán byl vzteky bez sebe, a tak poslal nahoru kata, aby řezníka oběsil. Kat vystoupal po žebříku na strom a dal se do věšení. Tu se řezník polekal a obrátil se k telátku, že ho podřízne. Z toho posedla telátko úzkost, a tak se hrnulo, že vypije vodu. Voda se samým strachem valila na oheň a ten se obavami rozplápolal, aby spálil hůl, ale ta sebou v poslední minutě smýkla, aby nabila psovi, tomu se bití zajídalo, a tak se vrhnul na kočku, aby ji kousnul, ta na nic nečekala a uhodila do hrušky, která se konečně pustila a spadla dolů.

Poté si ji ten pán dal na hlavu a odnesl domů, kde ji spokojeně úplně celou snědl.