Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Hrabě a skřítkové

(Grimmové bratři)

Jedné noci se zjevili hraběti z Hoiy skřítek, a když se byl hrabě tím vyděsil, tu mu skřítek pravil, ať se neleká, že ho jen přišel o něco poprosit, a to jej žádá, aby jej neodmítal. Tu hrabě odvětil, že když to nebude obtížné, rád mu vyhoví. Skřítek pokračoval:

?My skřítkové chceme do tvého domu následující noci přijíti a pohostinství držeti, tedy tě žádám, pane, sál a kuchyni nám zapůjčit a své sloužící požádat, aby se ke spánku uložili a žádný naše počínání nesledoval, ani o tom vědět nesmí, jenom ty sám. Tento skutek prospěje tobě i tvému rodu a žádné škody ti nepřinese.?

A tak hrabě souhlasil.

Další noci zjevil se tichý zástup zbrojního lidu a přes most začal do sídla hraběte z Hoiy proudit dav skřítků, kteří bývají jako horští skřítkové či permoníci nazýváni.

V kuchyni vařili, porcovali a podávali, a v tom velkém úsilí neustali, dokud velkou hostinu nepřipravili. Poté, bylo skoro k ránu, když se chtěli opět rozejíti, předstoupil před hraběte onen skřítek, aby mu složil jako výraz díků k nohám meč, salamandři kůži a zlatý prsten, na kterém byl rudý lev vykován. K tomu pravil, že tyto tři dary mají on i jeho následovníci dobře střežit, neboť po tu dobu, kdy budou ony pohromadě drženy, bude jeho hrabství žít ve štěstí a svornosti, ale když jeden dar od druhého přijde, to má být znamení, že na hrabství špatné časy přicházejí, přičemž ten rudý lev povždy, když bude mít někdo z jeho rodu zemříti, vybledne.

Tak to bylo šlo do času, kdy hrabě Jošt a jeho bratr byli nezletilí, a pán Franz z Halle , místodržitel země, ty dvě věci, meč a salamandří kůži, odvezl; ale ten prsten v hrabství prý zůstal až do jeho konce. Kde se však tohoto času nachází, nikdo neví.