Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Honza Vejtaha

(Haltrich Joseph)

Byl jeden král a ten měl sluhu, kterému říkali Vejtaha, protože toho vždy mnoho nasliboval, ale málo dodržel. Ale na královském dvoře žil i jeden Vtipálek a ten se rozhodl Vejtahu napravit, a to následujícím způsobem:

Jednoho dne by si král rád dal pečené koroptve, a tak Vejtahovi řekl: ?Honzo, jdi do lesa a zastřel mi na hostinu deset koroptví.? Hoch odvětil: ?Co, deset? Já vám těch koroptví, pane králi, střelím hned sto!? ?Dobrá,? řekl král: ?když jsi tak dobrý střelec, tak mi přines sto koroptví, za každou dostaneš dukát.? Starý Vtipálek to slyšel a šel do lesa před Vejtahou a rovnou na místo, kde bývalo nejvíce koroptví, všechny je svolal a řekl: ?Koroptvičky milé, pěkně uleťte všechny pryč! Jde sem Honza Vejtaha a chce vás sto postřílet.? Když přišel Honza do lesa, neobjevil samozřejmě ani koroptev, neboť ty se všechny ukryly v hnízdech. Přišel tedy ke králi zpět s prázdnou, a tak ho na sto dní zavřeli do vězení, protože prý nedodržel slovo.

Za nějaký čas, to byl Vejtaha už zase volný, král řekl: ?Potřebuji na hostinu pět kaprů.? Tu si Honza vzpomněl na svých sto dnů ve vězení a nasadil své vyřídilce uzdu: ?Co, pět? Já vám jich, pane králi, chytím rovnou padesát!? Král odvětil: ?Dobrá, jestli jsi tak dobrý rybář, tak mi jich chyť padesát, za každého dostaneš dukát.? Mezitím běžel Vtipálek k rybníku a svolal kapry: ?Kapříci, plavte pryč! Jde sem Honza Vejtaha a chce vás padesát chytit.? Když tam přišel Vejtaha, nechytil ani šupinu, všichni kapři uplavali k druhému břehu. Tak se vrátil s prázdnou a král ho nechal na padesát dní zavřít do vězení, protože zase nedodržel slovo.

Uplynulo padesát dní a králi přišla chuť na zajíce: ?Dal bych si dneska jednoho při hostině.? Honza Vejtaha pomyslel na temné vězení a řekl: ?Co, jednoho? Já vám, pane králi, přinesu těch zajíců nejméně deset!? Král řekl: ?Když jsi tak dobrý lovec, tak mi jich přines deset, za každého dostaneš dukát.? Tak šel Vtipálek do lesa, svolal zajíce a řekl: ?Zajíčkové, utíkejte pryč! Jde sem Honza Vejtaha a chce vás deset ulovit.? Vejtaha pak nemohl celý den ulovit zajíce ani jednoho, což ho dovedlo opět do vězení, a to na deset dní, protože zase nedodržel slovo.

Za nějaký ten týden dostal král chuť na zvěřinu: ?Dneska chci na hostinu jelena.? Vejtaha pomyslel na svá dřívější utrpení, která mu způsobilo jeho vychloubání, a tak skromně řekl: ?Půjdu do lesa a porozhlédnu se, zda nějakého jelena neulovím.? A když byl v lese, opravdu jednoho zastřelil a s velkou radostí ho přinesl králi. Ten se smál a řekl: ?Vidíš, když člověk neslibuje nemožné, tak je dodržet slovo lehké.? A tomu Vtipálkovi bylo též k úsměvu, protože od té doby byl Honza Vejtaha ten nejpokornější a nejumírněnější člověk pod sluncem.