Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Holoubek zadržuje nepřítele

(Grimmové bratři)

V třicetileté válce bylo město Höxter v Korveischenu obležen císařskými vojsky, ale ta město zdolat nemohla. Bylo tedy rozhodnutu, že obležení budou zdoláváni a znepokojování těžkým dělostřelectvem. Při nadcházející noci chtěl císařský praporečník zapálit první dělo, když tu náhle přiletěl holoubek a začal mu klovat do ruky, až voják zápalnou dírku minul.

Tu pravil:

?To je Boží vůle, že nemáme střílet!?

A zanechal toho.

Té noci dorazili Švédové a císařští museli odtáhnout. Tak bylo tenkráte město zachráněno.