Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Holoubek ukazuje poklad

(Grimmové bratři)

Když vévoda Jindřich vratislavský dobyl město Krakov , šel do kostela, kleknul si jako zbožný muž před oltář Panny Marie s děkoval jí, že mu prokázala milost a jeho starosti ve slasti byla obrátila.

A když znovu povstal, zpozoroval holoubka, jak si sednul na římsu jednoho oblouku a jal se zobáčkem klovat do zdi a nohama maltu a kamínky odhazovat za sebe. Za chvíli odtamtud spadnul dolů zlaťák. Vévoda jej zvednul a řekl si:

?Ten holoubek vykloval zlato, musí ho tam být ještě více!?

Nechal přinést žebřík a poslal pro zedníka, aby se podíval, co je nahoře nalezne. Zedník vystoupal vzhůru, vzal do ruky dláto a při první ráně do stěny odkryl, že je tam velký zlatý poklad.

Tu zvolal:

?Pane, zasloužím si dobrou odměnu, neboť tady je zlata nepočítaně.?

Vévoda nechal tu stěnu rozbít a poklad, který mu daroval Bůh, vyzvednout. Prý toho bylo na padesát tisíc marek.