Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Hloupý pecivál

(autor neznámý)

Byl jeden stařeček a měl tři syny: dva starší byli ženatí a rozumní, ale třetí, Peciválek, byl bez ženy a hloupý. Otec se těžce roznemohl, a když viděl před sebou smrt, odkázal celé své jmění dvěma starším synům a po stu zlatých v hotovosti dal všem třem a umřel. Pochovali ho, jak náleží, a potom ti dva rozumní bratři začali hospodařit.

I řekli jednou Peciválovi:

?Víš-li co, bratře, dej nám své peníze; my pojedem do světa za svým výdělkem, až se vrátíme, přivezeme Ti červenou čepici, červený pás a červené boty; zatím doma seď a dělej, co Ti ženy naše poručí.?

Hlupec odedávna si žádal červený pás, boty a čepici, i svolil ke všemu a peníze jim dal.

Bratři šli do světa, a hlupec zůstal doma; ale jsa náramný lenoch, neustále jen se povaloval na peci a švagrové, když mu něco poručily, nerad poslouchal; zato však nadevšecko mu chutnával kvas, cibule a kaše.

?Pojď, Pecivále,? řekly mu jednou švagrové, ?přines nám vodu.?

Bylo to v zimě, venku mrzlo a Peciválovi se z pece nechtělo, i řekl:

?Jděte si samy, nechce se mi.?

?Jen jdi, hlupče, my Ti zatím uchystáme kvas, kaši a cibuli; a neposlechneš-li, až se nám mužové vrátí, nedostaneš ani pás, ani boty, ani červenou čepici.?

Hlupec, uslyšev to, slezl z pece, vzal konve, sekeru a šel pro vodu. Když přišel na řeku, vysekal díru, nabral vodu, konve postavil na led a škrábaje se za ušima hleděl do vody; vtom se mu tam ukázala štika. Pecivál skočil, popadl ji za žábry a vytáhl.

?Pusť mě,? prosila štika, ?a já Ti udělám za to, co budeš chtít.?

?Já chci mít takový dar, aby se hned všecko stalo, co si žádám.?

?Stane se hned, jakmile vyřkneš tato slova: