Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Hessenské údolí

(Grimmové bratři)

Starý hrad Schellenpyrmont leží dneska v troskách, však podle pověsti byl kdysi rodovým sídlem šlechtického rodu Thusnů.

Thusnové měli prý ptáka, který uměl mluvit.

A jednoho dne přiletěl onen pták dolů z údolí, které se táhlo pod hradem, a křičel o překot:

?Hessenské údolí v plném lesku! Hessenské údolí v plném lesku!?

Leskem brnění se tak prozradilo postupující vojsko Římanů a Němci tenkrát vyhráli, neboť se na vpád nepřítele připravili a sebe vyzbrojili.