Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Házení košil

(Grimmové bratři)

V Coburgu sedělo jednoho Štědrého večera pospolu několik dívek. Byly zvědavé a chtěly znát své budoucí miláčky . Naštípaly si již dříve za dne dříví, a když nyní přišla půlnoc, rozdělaly v krbu oheň a první z nich si sundala šaty, svoji košili hodila přede dveře světnice a pravila, sednouc si k ohni:

?Jsem v Evině rouše oděna,

aby se přemilý zjevil

a košili mou do klína

mi v zástavu hodil!?

Duch jí opravdu vzápětí hodil košili zpět a dívka mohla popatřit do tváře tomu, který to učinil; byl to tentýž, za kterého se za nějaký čas vdala.

Ostatní dívky se také o překot svlékly, ale chybovaly v tom, že svoje košile hodily za dveře zamotané v jednom chumlu. To se potom duch neukázal, nýbrž se dal do takového lomození a běsnění , že se děvčata dočista vystrašila. V mžiku dívky uhasily oheň a ulehly do postelí.

A ráno našly své košile přede dveřmi roztrhané na tisíc kousků.